Kodin kemikaalit

Ympäristömme koostuu kemiallisista aineista. Aineet voivat olla luonnosta saatuja tai ihmisen valmistamia, synteettisiä. Ilman niitä ei olisi elämää.

Kemikaali voi olla kemiallinen aine tai niiden seos. Kemikaali voi olla haitallinen ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Terveydelle vaaralliset kemikaalit saattavat esimerkiksi ärsyttää ihoa tai silmiä, aiheuttaa herkistymistä sekä myrkytysoireita tai niillä voi olla vakavia pitkäaikaisvaikutuksia kuten esimerkiksi syöpää. Muita vakavia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset lisääntymiseen tai sikiönkehitykseen. Kemikaalin vaaraominaisuuksien lisäksi terveysriskiin vaikuttaa keskeisesti altistuminen ko. kemikaalille. Ympäristön kannalta vaarallisia ovat mm. hitaasti hajoavat, eliöihin kertyvät ja myrkylliset aineet.

Kemikaaleja koskevat useat säädökset, joiden tarkoituksena on taata kemikaalien ja niitä sisältävien tuotteiden turvallinen käyttö. Tavoitteena on, että markkinoilla olisi vain tuotteita, joiden käyttöohjeita noudattamalla ei aiheudu vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.