Tarkastuslaitokset tekevät mittauslaitteen varmennuksen

Mittauslaitteiden varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset. Kun mittauslaitteen varmennus on vanhentumassa, mittauslaitteen toiminnasta vastaava yritys tai muu mittaustulosta käyttävä taho tilaa tarkastuslaitokselta varmennuksen.


Tarkastuslaitos voi omien työjonojensa järjestelyjen takia siirtää varmennusajankohtaa enintään 4 kuukautta. Tarkastuslaitos antaa ajankohdan siirtopäätöksestä tiedon asiakkaalle kirjallisesti.


Kulutusmittauslaitteet eli vesi-, sähköenergia-, kaasu- ja lämpöenergiamittarit  voidaan lain mukaan varmentaa tarkastuslaitoksen hyväksymien menettelyjen mukaisesti.


Taulukko. Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset mittauslaitteiden käytönaikaiseen varmentamiseen. Tarkastuslaitokset tekevät mittauslaitteiden varmennuksia pätevyysalueensa mukaisesti.