Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet taulukkomuodossa

Taloudentoimijoiden velvollisuuksia  Valmistaja  Valtuutettu edustaja  Maahantuoja  Jakelija 
Asettaa saataville markkinoilla vain vaatimustenmukaisia tuotteita 

X

X X X

CE-merkintä 

-kiinnittää

-tarkistaa

 

X

 

(X)

X

 

 

X

 

 

X

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

-laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan

-pitää saatavilla 10 vuoden ajan

-säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan                                          

-antaa pyynnöstä viranomaisille 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

(X)

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

      X

 

Tekniset asiakirjat 

-laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan 

-varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan

-antaa pyynnöstä viranomaisille

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

Suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt  X      
Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta  X (X) X X
Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille  X (X) X  
Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa  X (X) X X
Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta siihen saa yhteyden X   X  
Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden   (X) X X
Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen, ryhtyy toimiin  X (X) X X
Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa  X X X X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimijoista, joille se on toimittanut tuotteita. X X X X
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita      X X