Vaatimukset ilma- sekä väri- ja muovikuula-aseille

Pienitehoisten ilma- sekä väri- ja muovikuula-aseiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimukset. Niiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta valvovat Tukes ja Tulli.

Ilma- sekä väri- ja muovikuula-aseiden vaatimustenmukaisuudesta vastaavan yrityksen pitää huolehtia kuluttajaturvallisuuslain mukaisista velvollisuuksistaan.

Jos myyt ilma- sekä väri- tai muovikuula-aseita, muista myös nämä:

  • Ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden ja harppuunoiden myyminen sekä muu pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty ilman tämän huoltajan suostumusta.
  • Huoltaja on oltava varmennettavissa, esimerkiksi hänet voidaan tarvittaessa tavoittaa puhelimella.
  • Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi (järjestyslaki 612/2003, 11 §).

Ampuma-aselain soveltamisalaan kuuluvat:

  • aseet, joilla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia tai lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle
  • ns. tehokkaat ilma-aseet.

Ampuma-aselain soveltamisalaan kuuluvien aseiden osalta toimivaltainen viranomainen on poliisi.

Käyttäjän vastuu

Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty. Järjestyslaissa mainitaan erikseen ampuminen, heittäminen ja muut vastaavat tavat, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden. Muovikuula-aseet ovat usein oikeiden ampuma-aseiden hyvin tarkkoja kopioita, jolloin ajattelemattomuus tai häiriökäyttäytyminen niiden kanssa saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Ilma- sekä väri- ja muovikuula-aseiden käyttäjällä on vastuu siitä, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa muille.

Ilma- sekä väri- ja muovikuula-ase ei ole lelu. Ne eivät myöskään kuulu lelujen turvallisuutta koskevien standardien piiriin. Aseleikkien alueelle voi myös joutua etenkin asuinalueilla ihmisiä, joilla ei ole suojavarusteita ja silmään, korvaan, hampaaseen tai sieraimeen osuva kuula voi aiheuttaa vakavia vammoja. Lisäksi luontoon jäädessään muovikuulat muodostavat ympäristöhaitan. Huoltajat vastaavat siitä, millä heidän lapsensa leikkii.