Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön ohjelma

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä
 • edistää integroitua kasvinsuojelua ja vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä
 • vähentää riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

Jokaisella EU-maalla on oma toimintaohjelmansa, miten maa toteuttaa kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä. Ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiiviin. Tukes päivittää Suomen ohjelman noin viiden vuoden välein yhteistyössä kasvinsuojelualan toimijoiden kanssa. Ensimmäinen ohjelma julkaistiin 2011, väliraportti ohjelmasta julkaistiin 2018. Päivitetty ohjelma julkaistiin helmikuussa 2018.


Kasvinsuojeluaineiden terveys- ja ympäristöriskejä vähennetään muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ennen kuin kasvinsuojeluainetta saa käyttää Suomessa
 • käyttäjille tarjottava koulutus kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä
 • kasvinsuojeluaineiden käyttäjille pakollinen kasvinsuojelututkinto, joka pitää suorittaa 5 vuoden välein
 • kasvinsuojeluruiskujen kunnon testaaminen säännöllisesti
 • käyttäjien ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen kasvinsuojeluaineiden riskeistä ja turvallisesta käytöstä koulutuksen ja viestinnän avulla
 • vuosittainen kasvinsuojeluainejäämien seuranta elintarvikkeissa, rehuissa ja ympäristössä
 • kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitus vesistöjen ja juomavesikaivojen läheisyydessä sekä pohjavesialueilla
 • integroidun kasvinsuojelun periaatteiden noudattaminen.