Käytä nestekaasua turvallisesti

 

Kaasulaite

Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen.

Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo- ja räjähdysvaaralliseksi kemikaaliksi. Luokituksen yhteydessä on määrätty, mitä tietoja kuluttajalle on annettava nestekaasun vaarallisista ominaisuuksista ja nestekaasun turvallisesta käytöstä.

Kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa nestekaasupulloissa on seuraavat nestekaasua koskevat ohjeet ja varoitukset:

 • Erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi nesteytetty kaasu.
 • Kaasupullo on säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 • Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin +40°C.
 • Pulloa ei saa säilyttää kellarissa.
 • Pullo on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
 • Avotuli ja tupakointi kielletty kaasupulloa vaihdettaessa.
 • Säilytä ja käytä pulloa pystyasennossa.
 • Siirrä kaasupullo turvaan palovaaran uhatessa.

Nestekaasun haju on heikko ja siksi se hajustetaan vuodon havaitsemiseksi. Tällöin nestekaasuun sekoitetaan selvästi erottuvaa hajusteainetta, jotta huoneilmaan vuotanut kaasu voidaan aistia ajoissa.

Jotta nestekaasulaite toimisi oikein ja olisi turvallinen käyttää, tutustu huolella laitteen käyttöohjeisin ja noudata niitä. Seuraavat kaasulaitteiden käyttöä ja hoitoa koskevat yleiset ohjeet lisäävät nestekaasun käyttöturvallisuutta.

Lyhty

 

Nestekaasulaitteiden käyttö

 • Älä milloinkaan käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
 • Letkuasennukset saat tehdä itse. Kiinteissä asennuksissa käytä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä.
 • Huolehdi ilmanvaihdosta. Nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen kaasun lisäksi palamisilmaa. Jollei sitä ole riittävästi, syntyy häkää.
 • Sytytä kaasu heti avattuasi laitteen sulkuventtiilin (hanan).
 • Kun vaihdat pulloa, sulje pulloventtiili tai paineensäätimen venttiili sekä varmista, että käyttölaitteen sulkuventtiilit ovat kiinni. Katso, ettei lähettyvillä ole avotulta, joka voisi sytyttää mahdollisesti vuotaneen kaasun. Tupakointi on tällöin myös kielletty.
 • Jos tunnet kaasun hajua, sulje kaasupullon venttiili ja sammuta avotuli. Tuuleta perusteellisesti ja selvitä, mistä kaasu on vuotanut.
 • Poistohormiin liitettäväksi tarkoitetut laitteet tulee liittää hormiin.
 • Sulje sisätiloissa olevan kaasupullon pulloventtiili, kun lopetat kaasulaitteen käytön.
 • Muista, että kotitalouslaitteiden polttimien tehoa ei saa yrittää lisätä suurentamalla kaasun painetta tai polttimen suutinta. Tästä seuraa helposti epätäydellistä palamista, mistä puolestaan syntyy häkää.

Nestekaasulaitteiden huolto

 • Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia käyttölaitteiden polttimien puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja käyttölaitteisiin tarvittavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.
 • Tarkista letkun kunto sekä letku- ja putkiliitosten tiiviys kerran tai pari vuodessa.
  • Letkun kunnon voit tarkistaa yksinkertaisesti taivuttelemalla sitä ja katsomalla onko siinä murtumia.
  • Letku- ja putkiliitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin.
  • Vuotokohtia ei saa etsiä palavalla tulitikulla tai muulla liekillä.
 • Muista pitää polttimet puhtaina. Tällöin saat nestekaasusta parhaan hyödyn.
 • Toimi aina niin, ettei nestekaasua pääse vuotamaan pulloventtiilistä, letkusta, liitoksesta tai kaasupolttimesta.