Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskusten käyttöön -webinaari maahantuojille ja jatkokäyttäjille

Perjantai 29.1.2021 klo 13.00 –  15.30

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava 1.1.2021 alkaen tietoja terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietojärjestelmän kautta. Myrkytystietokeskus käyttää tietoja lääkinnällisten neuvojen antamiseksi hätätapauksissa. Aiemmin ilmoitus on ollut osa kemikaalituoterekisteriin tehtävää tietojen toimittamista.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen seosten osalta on tehtävä yhdenmukaistettujen EU-tietovaatimusten mukainen ilmoitus myrkytystietokeskuksia varten 1.1.2021 alkaen. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille vaatimuksia sovelletaan 1.1.2024 alkaen. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen artiklaan 45 ja liitteeseen VIII.

Webinaarin ohjelma


CLP-asetus ja liite VIII:n velvoitteet (40 min)
•    Seokset, joita ilmoitusvelvoite koskee
•    Yhdenmukaistettujen kemikaalitietojen vaatimukset 
•    UFI-tunniste – mikä se on ja miten se luodaan?

 

Tauko (10 min)


ECHAn PCN-portaalin käyttö - miten laatia ja toimittaa tietoja myrkytystietokeskusten käyttöön tarkoitettuun ilmoitukseen (60 min)
•    Systeemit, joilla ilmoitukset voi laatia (IUCLID Cloud ja IUCLID Desktop sekä system-to-sytem) 
•    Systeemi, johon ilmoituksen voi lähettää (ECHA Submission Portal)
•    Demo: kuinka tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukselle IUCLID Cloudissa
•    5 yleisintä kysymystä koskien ilmoitusten tekoa ECHAn järjestelmien kautta

 

Tauko (10 min)


Kansallinen kemikaali-ilmoitus/KemiDigi (30 min)
•    Kemikaali-ilmoituksen tekovelvoitteet
•    Kemikaalitietojen digitaalinen hallinta - KemiDigi 

 

Webinaarin vetäjänä toimii kemikaaliyksikön johtaja Tiina Putkonen. Aiheisiin perehdyttävät asiantuntijat Saara Sumiala ECHAsta sekä Elina Brusila ja Anu Matilainen Tukesista.

Ilmoittautumisen yhteydessä asiantuntijoille voi esittää kysymyksiä ennakkoon. Esitysten jälkeen on myös varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille aiheisiin liittyen.

 

Ilmoittautuminen:


Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 25.1.2021.
Osallistumislinkki lähetetään myöhemmin. 

 

Webinaarin esitysaineistot

Kansallinen kemikaali-ilmoitus ja KemiDigi

Videon pituus: 16:13

ECHAn PCN-portaalin käyttö

Videon pituus: 3:58

IUCLID ja PC-ilmoitus

Videon pituus: 15.07

Lisätietoa ja apua PC-ilmoituksen tekoon

Videon pituus: 9:32

CLP-asetus ja liite VIII:n velvoitteet

Videon pituus: 6:21

Tietovaatimukset, seokset seoksissa ja erityiset poikkeukset ilmoitusvelvoitteisiin

Videon pituus: 10:55

Aikataulu ja ECHAn tarjoamat työkalut

Videon pituus: 4:33

UFI-tunniste

Videon pituus 3:13

Kohderyhmät: yritykset