Webinaarit ja koulutusmateriaalit

Kokoamme tälle sivulle webinaariemme ja muiden tapahtumiemme tallenteita ja muita materiaaleja. Tapahtumat ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Tietojen toimittaminen SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP-tietokantaan 9.11.2021

Esitykset ovat pdf-muodossa. Kooste ennakkokysymyksistä ja webinaarissa esitetyistä kysymyksistä vastauksineen julkaistaan myöhemmin.

Mikä SCIP on, kuka SCIP-ilmoituksen tekee? (1,8 Mb)

Miten SCIP-ilmoitukset käytännössä tehdään? (englanniksi, 1,9 Mb)

Julkisen SCIP-tietokannan esittely (493 kb)

Tukesin kemikaalivalvonta ja valvontakeinot (656 kb)

Yrityspuheenvuoro, ilmoitusten tekijöiden huomioita autoalalta (63b kb)

Katso video:

Julkisen SCIP-tietokannan esittely

Videon pituus 20:30

Tietojen toimittaminen SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP-tietokantaan 14.4.2021

Esitykset ovat pdf-muodossa.

Mikä SCIP on, kuka SCIP-ilmoituksen tekee ja miten? (1,9 Mb)

SCIP-lainsäädäntö ja toimeenpanon tilanne Suomessa ja muualla EU:ssa (539 kb)

Miten SCIP-tiedot julkaistaan, kuka tiedoista hyötyy ja miten SCIP-ilmoitukset 
käytännössä tehdään ? (1,1 Mb)

Ilmoitusten tekijöiden huomioita kaupan alalta (405 kb)

Kooste ennakkokysymyksistä ja webinaarissa esitetyistä kysymyksistä (246 kb)

Katso videot:

Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus

Videon pituus 1:17

Missä tapauksessa esineestä tehdään SCIP-ilmoitus

Videon pituus 00:59

SCIPin lainsäädäntötaustasta ja tavoitteista

Videon pituus 10:51

SCIP-tietojen julkaiseminen

Videon pituus 5:33

SCIP-ilmoituksen tietovaatimukset

Videon pituus 10:51

Hierarkia ja ryhmittely SCIP-ilmoituksissa

Videon pituus 10:02

Toisen tekemään SCIP-ilmoitukseen viittaaminen

Videon pituus 5:33

Työkalut SCIP-ilmoitusten valmisteluun ja lähettämiseen

Videon pituus 2:42

Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskusten käyttöön -webinaari maahantuojille ja jatkokäyttäjille 29.1.2021

Kansallinen kemikaali-ilmoitus ja KemiDigi

Videon pituus: 16:13

ECHAn PCN-portaalin käyttö

Videon pituus: 3:58

IUCLID ja PC-ilmoitus

Videon pituus: 15.07

Lisätietoa ja apua PC-ilmoituksen tekoon

Videon pituus: 9:32

CLP-asetus ja liite VIII:n velvoitteet

Videon pituus: 6:21

Tietovaatimukset, seokset seoksissa ja erityiset poikkeukset ilmoitusvelvoitteisiin

Videon pituus: 10:55

Aikataulu ja ECHAn tarjoamat työkalut

Videon pituus: 4:33

UFI-tunniste

Videon pituus 3:13

Syväluotaus koneturvallisuuteen -webinaari 26.1.2021

Koneen mukana toimitettavien dokumenttien katselmointi

Videon pituus 46:58

Koneen ja sen teknisen turvallisuuden katselmointi

Videon pituus 53:34

Tunnen tuotettani koskevat tekniset vaatimukset -webinaari 24.11.2020

Liitetiedostona oleva esitysmateriaali on pdf-muodossa.

Sähköturvallisuus (LVD)

Videon pituus 16:23

Esitysmateriaali liitetiedostona

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Videon pituus 20:23

Esitysmateriaali liitetiedostona

Vaaralliset aineet sähkölaitteissa (RoHS), akut ja paristot, tuottajavastuu

Esitysmateriaali liitetiedostona

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä

Videon pituus 10:09

Esitysmateriaali liitetiedostona

Lelut

Videon pituus 19:05

Esitysmateriaali liitetiedostona

Henkilönsuojaimet

Videon pituus 26:01

Esitysmateriaali liitetiedostona

Koneet

Videon pituus 25:03

Esitysmateriaali liitetiedostona

Yleinen kuluttajaturvallisuus

Videon pituus 17:09

Esitysmateriaali liitetiedostona

Kaasulaitteet

Videon pituus 11:44

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tunnen ilmoitusvelvollisuuteni -webinaari 17.11.2020

Liitetiedostona oleva esitysmateriaali on pdf-muodossa.

Yhteistyö Tukesin kanssa

Videon pituus 29:36

Esitysmateriaali liitetiedostona

Safety gate/RAPEX

Videon pituus 18:55

Esitysmateriaali liitetiedostona

ICSMS (Information and Communication System on Market Surveillance)

Videon pituus 8:35

Esitysmateriaali liitetiedostona

Markkinavalvontarekisteri

Videon pituus 14.42

Esitysmateriaali liitetiedostona

Uusi SCIP-tietokanta

Esitysmateriaali liitetiedostona

EPREL-tuotetietokanta

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tunnen myyntiin liittyvät vastuuni -webinaari 10.11.2020

Liitetiedostona oleva esitysmateriaali on pdf-muodossa.

Tunnen tuotteeni -järjestelmä

Videon pituus 5:26

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tukesin valvontaprosessi ja päätökset

Videon pituus 33:02

Esitysmateriaali liitetiedostona

EU:n uusi markkinavalvonta-asetus ja verkkokaupan valvonta

Esitysmateriaali liitetiedostona

Verkkokauppojen, myymälöiden ja markkinoinnin vaatimukset Tukesin näkökulmasta 

Videon pituus 17:57

Esitysmateriaali liitetiedostona

Myyjän vastuu verkkokaupassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkökulmasta

Esitysmateriaali liitetiedostona

Energiamerkintä verkkokaupassa

Videon pituus 8:59

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tunnen tuotteeni papereihin ja merkintöihin liittyvät vastuut -webinaari 3.11.2020

Liitetiedostona oleva esitysmateriaali on pdf-muodossa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Videon pituus 25:51

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tekniset asiakirjat

Videon pituus 11:09

Esitysmateriaali liitetiedostona

Tuotteen merkinnät ja ohjeet

Videon pituus 19:19

Esitysmateriaali liitetiedostona

Roolit ja vastuut

Videon pituus 24:43

Esitysmateriaali liitetiedostona

Private Label

Videon pituus 7:24

Esitysmateriaali liitetiedostona

Uudet energiamerkinnät

Videon pituus 14:15

Esitysmateriaali liitetiedostona

 

KemiDigi-koulutus kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille 14.2.2019

Tilaisuuden tallenne

 

Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit ja niiden hallinta 15.11.2018

Tilaisuuden tallenne

Seminaarin aineisto aihealueittain

 

ATEX-koulutus palotarkastajille 5.10.2018

Tilaisuuden tallenne ja esitysaineistot