Kylmäalan hyväksyntä ja pätevyysvaatimukset 

Kylmäalalla toimivat yritykset ja henkilöt tarvitsevat Tukesin hyväksynnän ja pätevyyden. Hyväksyntä ja pätevyys pitää hakea ennen toiminnan aloittamista.

Sähköisessä asioissa voit tehdä kylmäalan pätevyyshakemuksen, kylmälaiteliikkeen toimintailmoituksen tai kylmälaiteliikkeen toimintaa koskevan muutosilmoituksen.

Lue lisää kylmäalan sähköisestä asioinnista

F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ei saa myydä muille kuin Tukesin rekisteröimille yrityksille. 

Kylmäala tarkoittaa otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja, eli F-kaasuja. Tällaisia aineita ja kaasuja käytetään seuraavissa:

  • jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet
  • ajoneuvojen ilmastointilaitteet
  • sammutuslaitteistot
  • sähköiset kytkinlaitteet ja liuottimet.

Tarvitset Tukesin hyväksynnän ja pätevyyden ennen toiminnan aloittamista, jos yrityksesi tai sinä henkilönä teet jotain seuraavista:

  • laitteiden F-kaasuja sisältävien kylmäainepiirien yhdistäminen tai avaaminen
  • laitteen F-kaasujen tai niihin pohjautuvien liuottimien talteenotto sekä käytöstä poistaminen
  • laitteiden vuototarkastusten tekeminen.

Kylmäpätevyyttä ei edellytetä silloin, jos asennus koskee ilmatiiviisti suljettuja tai muita sellaisia laitteita, joissa kylmäainepiiriä ei avata esim. käyttöönoton yhteydessä.

Kylmälaiteliikkeiden valvonta 

Tukes valvoo kylmäalan pätevyysvaatimusten noudattamista. Pätevyysvaatimuksia rikkovan toiminnanharjoittajan voi ilmoittaa Tukesille esim. sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.

Ympäristönsuojelulain rikkomisesta voidaan tuomita toimintakieltoon tai sakkoihin. Tukes voi myös peruuttaa pätevyystodistuksen, jos yritys tai henkilö ei enää täytä pätevyysvaatimuksia.

Kylmälaitteiden vuototarkastukset 

Laitteiden vuototarkastuksia koskevia säädöksiä valvovat ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Kylmäainetta sisältävien laitteiden ja kylmäaineiden myynnin valvonta 

Kylmäainetta sisältävien laitteiden ja kylmäaineen myynnin valvonta kuuluu Suomen ympäristökeskukselle. Yhteydenotot osoitteeseen ods.f-kaasut (at) syke.fi

Usein kysyttyä