Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien materiaalia pdf-muodossa

 

2019

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi / SM

Ajankohtaista - uusiutuvan energian varastot, aerosolisammutuslaitteistot ym.Karoliina Meurman / Tukes

Ympäristöministeriön kuulumisia Jorma Jantunen / YM

SPEKin ajankohtaisia Kari Telaranta / SPEK

Tukesin palo-ovien markkinavalvonnan havainnot Petri Kulmala / Tukes

Palo-ovet Otkesin tutkinnoissa Kai Valonen / Otkes

Turvalliset avausratkaisut poistumisreiteillä Mikael Huhtala / SPEK

Päivän avaus - Ajankohtaista Tukesin valvonnasta Jan Meszka / Tukes

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän ajankohtaiset Lauri Lehto / SPEK

Sammutuslaitteiston toiminta potilashuoneessa Simo Hostikka / Aalto-yliopisto

Päivittyvät ohjeet ja säädökset Tapani Perttula / ST Ohjeisto - Palonilmaisualan yhdistys ry

Hätäkeskusyhteydet Nina Piela-Tallberg / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Asenteet paloturvallisuudessa (Paloäly) & Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa Anu Aaltonen / Tampereen yliopisto

Ongelmat savunpoiston laitteiden osalta ja katsaus ohjeisiin

Martin Mitikka / SFS savunpoiston standardisoimistyöryhmän jäsen (Assemblin Oy)

Tehdyt huomiot tarkastuksilla Petri Puttonen, Antero Peltomaa / tarkastuslaitokset

 

2018

Ajankohtaista tuotevalvonnasta Karoliina Meurman / Tukes

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen / YM

Rakennustuotteiden testausohjelma 2016-2018, savupiiput ja tulisijat Johanna Ahola / Tukes

Litiumioniakkujen paloturvallisuus Seppo Niemi, Karoliina Meurman / Tukes

Liesiturvalaitestandardi SFS-EN 50615 Jukka Lepistö / Tukes

Henkilöturvallisuuskohteissa v. 2017 automaattisen sammutuslaitteiston aktivoittaneet tulipalot

Yhteenveto: Suomessa vuonna 2017 automaattisen sammutuslaitteiston sammuttamat tai rajoittamat tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa

Tapio Sten / Pirkanmaan pelastuslaitos

Ajankohtaista Björn Johansson / Tukes

SPEKin ajankohtaiset ja Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä Ilpo Leino & Lauri Lehto / SPEK

Palovaroittimien ikääntymisselvitys Karoliina Meurman / Tukes

Päivittyvä ST Ohjeisto: Paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2018 Tapani Perttula / Palonilmaisualan yhdistys ry

IoT (Internet-of-Things) – teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä Tuomas Pylkkänen / LUT (Diplomityön esittely) 

Selvitys sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta Mikko Nieminen / TTY (Diplomityön esittely)

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen toimintaan vaikuttavista tekijöistä tehdyt huomiot tarkastuksilla Antero Peltomaa / Tarkastuslaitos (KIWA, Inspecta)

2017

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi / SM

Ajankohtaista tuotevalvonnasta Karoliina Meurman / Tukes

Ajankohtaisia valvonta-asioita Björn Johansson / Tukes

Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät Arto Latvala / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen / YM

Pyrotekniikka pelastustoimen laitteissa Mikko Ojala / Tukes

Tulisijojen ja piippujen testausohjelma Kari Siponen / Tukes

Pelastustoimen puheenvuoro tulisijoista Kalevi Laakkonen / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

SPEKin ajankohtaiset kuulumiset Ilpo Leino / SPEK

Sähköautojen lataus Juha Vesa / SESKO

Sähkölaitteistojen paloturvallisuus / SFS 6000 Esa Tiainen / STUL

Ajankohtaista kaasulaitteiden ja muiden palovaaraa aiheuttavien kuluttajatuotteiden markkinavalvonnasta Jyri Pekkanen / Tukes

2016

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi, SM

Ajankohtaista pelastustoimen laitteista (palovaroittimet, häkävaroittimet ym.) Karoliina Meurman, Tukes

Kodinkonepalot ja sähköiset syttymissyyt Jukka Lepistö, Tukes

Ajankohtaisia valvonta-asioita Björn Johansson, Tukes

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen, YM

Integroidut järjestelmät muuttuvassa ympäristössä Lauri Lehto, SPEK                        

Finanssialan Keskusliiton ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto

Käsisammuttimen teholuokan valinta Tarja Vilmi, Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry

Tarkastuslaitosasioita Markus Kauppinen, Tukes

Pelastusviranomaisen näkemys tarkastuslaitosten toiminnasta Paavo Tiitta, Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tarkastuslaitosten puheenvuoro

Alco

Dekra

Inspecta

2013

SM:n puheenvuoro, ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi, SM

Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen (Erhe-hanke)
 - tilannekatsaus Pronton tietojen valossa
 - kokemukset maksullisuuden vaikutuksesta erheellisten ilmoitusten määrään
Jaana Rajakko, SM

Katsaus tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien valvontatoimiin Tukesissa Kari Siponen, Tukes

Kokemukset rakennustuoteasetuksen voimaantulosta ja tuotteiden CE- merkinnästä Heikki Viitala, Tukes

Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistoissa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen Timo Rasimus, STUL

Savunpoistoluukkuja koskevan kansallisen standardin soveltamisopas NAS. Soveltaminen ja testiluokat Kimmo Kaukanen, VTT

Sammutuslaitteiston hankintaprosessi
Monikriteeri-ilmaisun moninaiset vaihtoehdot ja problematiikka toteutuspöytäkirja- menettelyssä ja käytännön toteutuksessa Tapio Sten, Pirkanmaan pelastuslaitos

Monikriteeri-ilmaisimet paloilmoittimissa Hannu Nuolivirta, Tukes

Tarkastuslaitokset osana pelastustoimen laitteiden valvontaa Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Tietoiskut Tukesin muusta pelastustoimen laitteiden valvonnasta
- häkävaroittimet, palovaroittimet, käsisammuttimet Katri Sihvola
- savunpoisto, poistumistievalaistus Björn Johansson
- asennusliikkeen velvoitteet Hannu Nuolivirta