Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien materiaalia pdf-muodossa

 

2023

Ajankohtaisaamupäivä palovaroittimista 24.11.2023 klo 9.00-12.00

Palovaroittimien vaatimukset – mikä muuttuu? Jaana Rajakko, Sisäministeriö

Muutoksessa huomioitavia palovaroittimien tuoteasioita Karoliina Meurman, Tukes

SPEKin käytännön testaus – Palovaroittimien rasituskoe Lauri Lehto, SPEK

Palovaroittimet kiinteistön omistajan vastuulle - oletko valmis? Kari Telaranta, SPEK

Sähkölaitteiden ja asennusten käyttö kodeissa – uusi SFS 6000 Jyrki Laine, Sähköinfo

Pelastustoimen laitteiden aamupäivä 17.3.2023

Sisäministeriön ajankohtaiset asiat, Jaana Rajakko, Kirsi Rajaniemi / Sisäministeriö

Ajankohtaista tuotevalvonnasta, Karoliina Meurman / Tukes

Ajankohtaista yritysten valvonnasta, Jan Meszka / Tukes

SPEK:n ajankohtaiset, Kari Telaranta / SPEK

Kokemuksia paloilmoittimen ja äänikuulutusjärjestelmän yhteistoiminnasta, Matti Helkamo / Palonilmaisualan yhdistys Ry

Paloilmoitinsuositustyöryhmän kuulumiset, Tapani Perttula / Paloilmoitinsuositustyöryhmä

2019

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi / SM

Ajankohtaista - uusiutuvan energian varastot, aerosolisammutuslaitteistot ym.Karoliina Meurman / Tukes

Ympäristöministeriön kuulumisia Jorma Jantunen / YM

SPEKin ajankohtaisia Kari Telaranta / SPEK

Tukesin palo-ovien markkinavalvonnan havainnot Petri Kulmala / Tukes

Palo-ovet Otkesin tutkinnoissa Kai Valonen / Otkes

Turvalliset avausratkaisut poistumisreiteillä Mikael Huhtala / SPEK

Päivän avaus - Ajankohtaista Tukesin valvonnasta Jan Meszka / Tukes

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän ajankohtaiset Lauri Lehto / SPEK

Sammutuslaitteiston toiminta potilashuoneessa Simo Hostikka / Aalto-yliopisto

Päivittyvät ohjeet ja säädökset Tapani Perttula / ST Ohjeisto - Palonilmaisualan yhdistys ry

Hätäkeskusyhteydet Nina Piela-Tallberg / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Asenteet paloturvallisuudessa (Paloäly) & Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa Anu Aaltonen / Tampereen yliopisto

Ongelmat savunpoiston laitteiden osalta ja katsaus ohjeisiin

Martin Mitikka / SFS savunpoiston standardisoimistyöryhmän jäsen (Assemblin Oy)

Tehdyt huomiot tarkastuksilla Petri Puttonen, Antero Peltomaa / tarkastuslaitokset

 

2018

Ajankohtaista tuotevalvonnasta Karoliina Meurman / Tukes

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen / YM

Rakennustuotteiden testausohjelma 2016-2018, savupiiput ja tulisijat Johanna Ahola / Tukes

Litiumioniakkujen paloturvallisuus Seppo Niemi, Karoliina Meurman / Tukes

Liesiturvalaitestandardi SFS-EN 50615 Jukka Lepistö / Tukes

Henkilöturvallisuuskohteissa v. 2017 automaattisen sammutuslaitteiston aktivoittaneet tulipalot

Yhteenveto: Suomessa vuonna 2017 automaattisen sammutuslaitteiston sammuttamat tai rajoittamat tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa

Tapio Sten / Pirkanmaan pelastuslaitos

Ajankohtaista Björn Johansson / Tukes

SPEKin ajankohtaiset ja Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä Ilpo Leino & Lauri Lehto / SPEK

Palovaroittimien ikääntymisselvitys Karoliina Meurman / Tukes

Päivittyvä ST Ohjeisto: Paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 2018 Tapani Perttula / Palonilmaisualan yhdistys ry

IoT (Internet-of-Things) – teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä Tuomas Pylkkänen / LUT (Diplomityön esittely) 

Selvitys sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta Mikko Nieminen / TTY (Diplomityön esittely)

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen toimintaan vaikuttavista tekijöistä tehdyt huomiot tarkastuksilla Antero Peltomaa / Tarkastuslaitos (KIWA, Inspecta)