Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien materiaalia pdf-muodossa

2017

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi / SM

 

Ajankohtaista tuotevalvonnasta Karoliina Meurman / Tukes

 

Ajankohtaisia valvonta-asioita Björn Johansson / Tukes

 

Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät Arto Latvala / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen / YM

 

Pyrotekniikka pelastustoimen laitteissa Mikko Ojala / Tukes

 

Tulisijojen ja piippujen testausohjelma Kari Siponen / Tukes

 

Pelastustoimen puheenvuoro tulisijoista Kalevi Laakkonen / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

 

SPEKin ajankohtaiset kuulumiset Ilpo Leino / SPEK

 

Sähköautojen lataus Juha Vesa / SESKO

 

Sähkölaitteistojen paloturvallisuus / SFS 6000 Esa Tiainen / STUL

 

Ajankohtaista kaasulaitteiden ja muiden palovaaraa aiheuttavien kuluttajatuotteiden markkinavalvonnasta Jyri Pekkanen / Tukes

2016

SM:n puheenvuoro lainsäädäntörintamalta Kirsi Rajaniemi, SM

 

Ajankohtaista pelastustoimen laitteista (palovaroittimet, häkävaroittimet ym.) Karoliina Meurman, Tukes

 

Kodinkonepalot ja sähköiset syttymissyyt Jukka Lepistö, Tukes

 

Ajankohtaisia valvonta-asioita Björn Johansson, Tukes

 

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen, YM

 

Integroidut järjestelmät muuttuvassa ympäristössä Lauri Lehto, SPEK

                            

Finanssialan Keskusliiton ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto

 

Käsisammuttimen teholuokan valinta Tarja Vilmi, Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry

 

Tarkastuslaitosasioita Markus Kauppinen, Tukes

 

Pelastusviranomaisen näkemys tarkastuslaitosten toiminnasta Paavo Tiitta, Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

Tarkastuslaitosten puheenvuoro

Alco

Dekra

Inspecta

2013

SM:n puheenvuoro, ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi, SM

 

Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen (Erhe-hanke)
 - tilannekatsaus Pronton tietojen valossa
 - kokemukset maksullisuuden vaikutuksesta erheellisten ilmoitusten määrään
Jaana Rajakko, SM

 

Katsaus tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien valvontatoimiin Tukesissa Kari Siponen, Tukes

 

Kokemukset rakennustuoteasetuksen voimaantulosta ja tuotteiden CE- merkinnästä Heikki Viitala, Tukes


Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistoissa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen Timo Rasimus, STUL


Savunpoistoluukkuja koskevan kansallisen standardin soveltamisopas NAS. Soveltaminen ja testiluokat Kimmo Kaukanen, VTT

 

Sammutuslaitteiston hankintaprosessi
Monikriteeri-ilmaisun moninaiset vaihtoehdot ja problematiikka toteutuspöytäkirja- menettelyssä ja käytännön toteutuksessa Tapio Sten, Pirkanmaan pelastuslaitos

Monikriteeri-ilmaisimet paloilmoittimissa Hannu Nuolivirta, Tukes
 

Tarkastuslaitokset osana pelastustoimen laitteiden valvontaa Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

 

Tietoiskut Tukesin muusta pelastustoimen laitteiden valvonnasta
- häkävaroittimet, palovaroittimet, käsisammuttimet Katri Sihvola
- savunpoisto, poistumistievalaistus Björn Johansson
- asennusliikkeen velvoitteet Hannu Nuolivirta