112-päivä: Nuoret ja iäkkäät yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa

Tukes
10.2.2016 15.53
Tiedote

 112-päivän tiedote  Torstaina 11.2. vietetään EU:n yhteistä 112-päivää. Arjen turvallisuudesta muistuttavia tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea yli 100 paikkakunnalla. Tänä vuonna kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten ja iäkkäiden turvallisuuteen.

15–24-vuotiaat nuoret ja yli 70-vuotiaat ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuorten osuus koko väestöstä on vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut ja noin joka neljäs kuolemankolariin osallisesta kuljettajasta on nuori.

Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvät usein vapaa-aikaan

– 18–24-vuotiaiden miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 70 prosentissa ajettu ylinopeus oli vähintään 10 km/h. Rattijuopuneita oli 44 prosentista tapauksista ja 60 prosentista kuljettajista oli aikaisempia liikennerikkomuksia, kertoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen, jonka vastuualueena on liikenneturvallisuus.

Ennaltaehkäisy avainasemassa

Nuorten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa perinteisillä keinoilla, kuten ajo-opetuksella, valistuksella ja valvonnalla. Kun autossa on monta matkustajaa, sosiaalinen paine aiheuttaa usein turhaa riskinottoa liikenteessä. Myös omien ajotaitojen yliarviointi ja riskienvähättely ovat taustalla monissa vakaviin loukkaantumisiin ja kuolemiin johtaneissa kolareissa.

Nuorten ajoneuvot ovat usein vanhoja ja turvallisuusvarusteiltaan puutteellista. Lisäksi nuoret ajavat ahkerasti mopoilla, kevytmoottoripyörillä sekä mopoautoilla, joilla on moninkertainen onnettomuusriski. Nuorten liikenneturvallista käyttäytymistä peilaa myös omien vanhempien käyttäytyminen liikenteessä – hyvässä ja pahassa.

Onnettomuusriski nousee tasaisesti 70-vuotiaasta alkaen

Iäkkäät ovat väestöosuuteensa suhteutettuna yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa. Myös onnettomuuksien seuraukset ovat vakavampia kuin nuoremmilla, sillä iän myötä elimistö vammautuu herkemmin ja vammat paranevat hitaammin.

Riski onnettomuuksiin nousee tasaisesti 70-vuotiaasta alkaen ja kasvaa selkeästi 75 vuoden iän jälkeen. Iäkkäät kuljettajat ovat mukana erityisesti risteyskolareissa.

– Ikääntyminen heikentää vähitellen ihmisen toimintoja, esimerkiksi reagointi- ja huomiokykyä. Toisaalta kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä, kertoo Holopainen.

Kaatumiset ovat uhka ikääntyneen hengelle

 
Kaatumiset ovat yleisin tapaturmakuolemansyy iäkkäillä ihmisillä. Loukkaantumissyitä ovat usein huimaus ja heikentynyt näkö. Lukumääräisesti iäkkäiden henkilöiden kuolemantapauksia sattui enemmän naisille kuin miehille.

Omaiset ja läheiset ovat tärkeässä roolissa iäkkäiden kotitapaturmien ehkäisyssä. Valaistuksen lisääminen, liukuesteet, wc:n istuinkoroke ja keittiön apuvälineet lisäävät vanhuksen selviytymistä kotona. Isommista muutostöistä ovien leventäminen, luiskien ja ramppien asentaminen, pesutilojen remontit ja kahvojen asentaminen auttavat tehokkaasti.

Tapahtumia ympäri Suomen

 
Kaikki paikallistapahtumat yksityiskohtineen löytyvät tästä

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuuden asiantuntijat:
Pasi Kemppainen, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
puh. 0295 481 631

Samppa Holopainen, poliisiylitarkastaja vastuualueena liikenneturvallisuus, Poliisihallitus
puh. 0295 481 570

Muista alueista lisätietoja antavat:

Hätäkeskuslaitos:
Juha-Veli Frantti, HAK, johtaja (viranomaisyhteistyö)
puh. +358 295 481 631
[email protected] 

Paloturvallisuus:
Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö 
puh. 045 657 7290
[email protected]

Jarmo Majamaa, paloinsinööri
puh. 040 5038 339
[email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies
puh. 0295 163 177
[email protected]

 

112-päivä on valtakunnallinen hätänumeropäivä, jolloin puhutaan arjen turvallisuudesta ja siitä, miten jokainen voi osaltaan huolehtia turvallisuudesta. 112-päivä muistuttaa tietysti myös hätänumerosta 112 ja siitä, että tämä numero toimii kaikissa EU-maissa. Suomessa järjestäjiä ovat sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetushallitus, Hätäkeskuslaitos, pelastuslaitokset, poliisi ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Suomessa teemapäivää on vietetty vuodesta 1997.

112-päivää vietetään koko Euroopan unionin alueella. Euroopan komissio yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa on julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi. Suomessa hätänumeropäivää vietetään jo 20. kerran. Lisätietoja 112-hätänumerosta eri EU-maissa löytyy tästä: http://ec.europa.eu/digital-agenda/112-your-country