20-vuotias Tukes kannustaa keskustelemaan turvallisuudesta

Tukes
2.11.2015 9.11
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) juhlii marraskuun alussa 20-vuotista taivaltaan. Kahden vuosikymmenen kuluessa Tukes on kasvanut turvallisuusviranomaiseksi, jonka toiminta ulottuu laajalle yhteiskuntaan. Tulevaisuuden haasteisiin 20-vuotias Tukes vastaa etsimällä uudenlaisia valvontatapoja, kokeilemalla, kehittämällä ja viestimällä avoimesti ja aktiivisesti toiminnastaan. Juhlaviikolla Tukes haastaa suomalaiset kertomaan, mitä turvallisuus heille merkitsee.

Tukesin turvallisuusvalvonnan toimintaympäristö on vuosien varrella muuttunut ja monimutkaistunut. Keskeisiä haasteita ovat muun muassa teknologian nopea kehitys, digitalisaatio sekä kaupan ja teollisen toiminnan muutokset. Myös julkisen talouden resurssien niukkeneminen vaikuttaa valvonnan resursseihin. Tukesissa tulevaisuuteen katsotaan luottavaisin silmin.

- Turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi on tavoite, jonka rakentamisessa Tukesilla on merkittävä rooli. Asiakkaamme pitävät kyselyn mukaan meitä yhteistyökykyisenä sekä osaavana ja arvostavat toimiamme ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi turvallisuusriskeiltä. Uudistuva viranomaistyö tarjoaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa tätä tärkeää tehtäväämme, pääjohtaja Kimmo Peltonen sanoo.

Lupaprosessien sujuvoittaminen, sähköisen asioinnin edistäminen, aloitteellisuus säädöstalkoissa ja yritysten hallinnollisen taakan keventämisessä ovat esimerkkejä toimista, joihin Tukesissa on jo tartuttu. Tukesin henkilöstöä kannustetaan kokeilemaan ja innovoimaan, kehittämään omaa toimintaansa. Peltonen korostaa myös aktiivisen viestinnän merkitystä.

- Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on tärkeä osa nykyaikaista viranomaistyötä. Tehtävämme on tuoda turvallisuuteen liittyviä teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, Peltonen sanoo.

Kaksi laajenemisen vuosikymmentä

Tukes perustettiin vuonna 1995, kun Teknillisen tarkastuskeskuksen ja Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistoiminnot yhdistettiin. EU-jäsenyyden seurauksena viranomaisten tekemistä tyyppihyväksynnöistä luovuttiin, ja valmistajien tuli osoittaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuus. Tukesista tuli markkinavalvontaviranomainen, kun samalla siirryttiin ennakkovalvonnasta markkinoille jo saatettujen tuotteiden valvontaan.

Aluksi Tukesin toiminta keskittyi sähkölaitteisiin, paineastioihin, vaarallisiin kemikaaleihin, räjähteisiin, kaivoksiin sekä mittaamisvälineisiin ja jalometallituotteisiin liittyviin valvonta- ja lupatehtäviin.

2010-luvulla Tukesin toimialue on laajentunut voimakkaasti. Vuoden 2010 alussa Tukes sai vastuulleen kuluttajatuotteiden valvonnan. Vuotta myöhemmin Turvatekniikan keskuksen nimi muuttui Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi, kun kemikaalien tuotevalvontatehtävät ja niitä hajautetusti hoitaneet 75 asiantuntijaa keskitettiin Tukesiin 1.1.2011.  Saman vuoden aikana Tukesista tuli myös kaivoslupaviranomainen. Kemikaalien markkinavalvontatehtävät siirtyivät kunnilta Tukesille vuonna 2013, ja kuluvan vuoden alussa FINAS-akkreditointipalvelu siirtyi Tukesiin. Kuluttajapalveluiden valvonta siirretään kunnilta Tukesin tehtäväksi 1.5.2016.

20-vuotispäivänään Tukesissa on noin 240 henkilöä, ja virastolla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä.

Kerro sanoin tai kuvin, mitä turvallisuus merkitsee sinulle - #TurvaaTuo

Haluamme herätellä keskustelua arjen turvallisuudesta ja siksi kutsumme kaikkia suomalaisia kertomaan ja jakamaan ajatuksiaan turvallisuudesta. Osallistu keskusteluun aihetunnisteella #TurvaaTuo Twitterissä ja Instagramissa ja haasta mukaan myös tuttujasi.

Viikon aikana 20-vuotisteema on näkyvästi esillä myös Tukesin omissa viestintäkanavissa. Tukesin verkkosivuilla ja verkkolehdessä kerrotaan Tukesin historiasta ja turvallisuuden kehittymisestä 20 vuoden aikajaksolla.

Twitter: @Tukesinfo

Instagram: @tukesinfo

Facebook: Turvallisuusjakemikaalivirasto

YouTube: @tukesinfo

Video: Ohjaavan ministeriön TEMin #TurvaaTuo-tervehdykset Tukesille

 Infograafi: Näin meistä tuli Tukes (2 Mt)

Lisätietoja:

Kimmo Peltonen, pääjohtaja, puh.  029 5052 157, Twitter: @K1mmoPeltonen

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, puh. 029 5052 481, Twitter: @salomaavalkamo

[email protected]