Valikko

Airsoft-peleissä käytettäviä silmien- ja kasvojensuojaimia poistettu markkinoilta

Tukes 21.3.2014 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut markkinoilta seitsemän vaatimustenvastaista airsoft-peleissä käytettävää silmien- ja kasvojensuojainta. Tukes testautti valvontaprojektissa yhdeksän muovi- tai verkkolinssillä varustettua suojalasia ja kasvojensuojainta. Suojainten merkinnöissä ja käyttöohjeissa oli paljon puutteita, esimerkiksi neljästä tuotteesta puuttui CE-merkintä. Yhdessä tuotteessa oli rakenteellinen puute, joka voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle. Yhdelläkään toiminnanharjoittajalla ei ollut esittää tuotteita koskevia asiakirjoja.

Airsoft-aseilla voidaan harrastaa taistelupeliä, jossa vastustajaa ammutaan muovikuulilla. Tukesin tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvolan mukaan markkinavalvontaprojektin tulokset osoittavat, että toiminnanharjoittajat eivät tunne henkilönsuojaimia koskevia vaatimuksia. Airsoft-peleissä käytettäviksi kasvojensuojaimeksi myytiin jopa lelujen merkinnöillä varustettuja tuotteita.

Airsoft-peleissä käytettävät silmien- ja kasvojensuojaimet ovat henkilönsuojaimia.  Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaate, joka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaralta. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Niissä on esimerkiksi oltava CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.  Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet, kuten airsoft-peleihin tarkoitetut silmien- ja kasvojensuojaimet, on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa. Vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama Euroopan talousalueella toimiva edustaja voi teettää EY-tyyppitarkastuksen. Ilmoitettu laitos antaa vaatimustenmukaiselle suojaimelle EY-tyyppitarkastustodistuksen. Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Maahantuoja katsotaan henkilönsuojaimen valmistajaksi, jos maahantuoja saattaa suojaimen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojaa koskevat valmistajan velvollisuudet.

Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontaan sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia  (920/2011) . Kuluttajaturvallisuuslaki mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimusten vastainen. Mikäli Tukes havaitsee valvonnassaan, ettei tuotteessa ole CE-merkintää, Tukes määrää toiminnanharjoittajan vähintään poistamaan tuotteen markkinoilta.

Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon henkilönsuojainten turvallisuutta. Toiminnanharjoittajat eli tuotteiden valmistajat, jakelijat ja jälleenmyyjät vastaavat siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia silmien- ja kasvojensuojaimia. Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään henkilönsuojaimia koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita ja tuotteiden mukana on asianmukaiset käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, kuten EY-tyyppitarkastustodistus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Hankkiessaan silmien- ja kasvojensuojaimia airsoft-peleihin kuluttajan on syytä varmistaa, että:

– Tuotteessa on CE-merkintä.

– Tuotteen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joista ilmenee, että tuote soveltuu airsoft-peleihin. Käyttöohjeessa on ohjeet suojaimen huollosta. Ohjeessa on myös mainittu tuotteen tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen tiedot.

– Tuotteessa ja käyttöohjeessa on viittaus standardiin EN 166.

– Suojain on käyttäjälle sopiva tarvittavien säätöjen jälkeen eikä rajoita näkökenttää.

Kuvassa markkinoilta poistettuja silmien- ja kasvojensuojaimia 

 

 Tietoja vaarallisista tuotteista  markkinavalvontarekisterissämme: //marek.tukes.fi/

Lisätietoja:
tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola, p. 029 5052 197,
sähköposti: [email protected]