Hyppää sisältöön

Akkreditoinnilla lisää luotettavuutta ja kilpailukykyä

Julkaisuajankohta 25.3.2019 10.20
Tiedote

Pätevyys, palvelun laatu ja tulosten luotettavuus ­­ – näistä asioista voit varmistua akkreditoinnilla. FINAS-akkreditointipalvelu toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointiorganisaatioita, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia.

Mikä ihmeen FINAS?

Eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti jokaisessa EU-maassa on yksi kansallinen akkreditointiorganisaatio ja Suomessa tämä tehtävä on FINASilla. FINAS-lyhenne tulee sanoista Finnish Accreditation Service.

FINAS on osa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes), jossa FINASilla on itsenäinen ja riippumaton asema. FINASin toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä akkreditointiasiain valtuuskunta. FINAS on myös asiakkaisiinsa ja muihin sidosryhmiinsä nähden riippumaton ja puolueeton toimija.

FINASin palveluksessa on 23 henkilöä, joista suurin osa on pääarvioijia ja osa heitä avustavia suunnittelijoita. Arviointien tekninen asiantuntemus hankitaan FINASin ulkopuolelta eri alojen asiantuntijoilta. Aktiivisesti toimivia teknisiä arvioijia on tällä hetkellä noin 230. FINAS kouluttaa ja ohjaa heidän toimintaansa. Tekniset arvioijat ovat eri ammattien edustajia, esimerkiksi kemistejä, mikrobiologeja, insinöörejä tai lääkäreitä.

Mitä akkreditointi on ja mitä kaikkea akkreditoidaan?

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan osoittaa puolueettomasti ja riippumattomasti.

FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi eri alojen toimijoita. Asiakkaina on laboratorioita, sertifiointiorganisaatioita, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia. Asiakaskunnassa on edustettuna sekä julkishallinto että yksityinen sektori.

Asiakas voi hakea FINASilta akkreditointia haluamalleen pätevyysalueelle. Asiakkaan kaikki toiminta ei siis välttämättä ole akkreditoinnin piirissä, vaan pätevyysalue kertoo, minkä toiminnan osalta akkreditointi on voimassa. FINAS ylläpitää ajantasaisia luetteloita asiakkaidensa pätevyysalueista verkkosivuillaan.

Asiakkaille annetaan yksilöity akkreditointitunnus. Sellaisia voi nähdä hyvin arkipäiväisissä paikoissa kuten työpaikkaruokalassa (ruokalatoimijan järjestelmäsertifioinnin myöntäjä on FINASin akkreditoima), uimahallissa (uimahallin vesi on testattu laboratoriossa, joka on FINASin akkreditoima), tai hississä (hissitarkastuksen suorittaja on FINASin akkreditoima).

Mitä hyötyä akkreditoinnista on? 

  – Akkreditointi viestii asiakkaille toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

– Akkreditointi voi helpottaa markkinoille pääsemistä.

– Akkreditoinnilla voidaan täyttää viranomaisten asettamat tai lainsäädännössä kuvatut  pätevyysvaatimukset, jolloin toiminta kyseisellä alueella mahdollistuu.

– Akkreditoinnilla edistetään Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että akkreditoidun toimijan tuottamien palvelujen laatuun voidaan luottaa kansainvälisesti.

– Kuluttajat voivat luottaa akkreditoidun toimijan tuottaman palvelun laatuun.

Millaista kansainvälistä yhteistyötä akkreditointiorganisaatiot tekevät? 

Jokaisessa EU-maassa on yksi kansallinen akkreditointiorganisaatio. Akkreditointiorganisaatiot tekevät keskenään yhteistyötä sekä Euroopan tasolla eri työryhmissä että kansainvälisissä kattojärjestöissä. Kansainvälisessä yhteistyössä varmistetaan akkreditointitoimintojen yhteneväisyys eri maissa.

FINAS on mukana kaikissa eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen akkreditoinnin tunnustamissopimuksissa (EA, ILAC, IAF). Näiden sopimusten perusteella eri maiden akkreditointiorganisaatioiden myöntämät akkreditoinnit ovat kansainvälisesti hyväksyttäviä.

Lisätietoja: FINASin verkkosivut

FINAS twitterissä

FINAS LinkedInissä

Lyhenteet:

EA European co-operation for Accreditation

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation

IAF International Accreditation Forum, Inc.

Teksti: Paula Kuusio

 
Sivun alkuun