Hyppää sisältöön

Akkukemikaalien valmistus alkaa Harjavallassa

Mediatiedote
24.8.2020 9.44
Tiedote

Suomen akkuklusterin kehittäminen otti harppauksen eteenpäin, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi luvan Harjavallan teollisuuspuistoon rakennettavalle BASF Battery Material Finland Oy:n tehtaalle 2.7.2020. Tehdas on yksi ensimmäisiä Suomessa rakenteilla olevia akkukemikaalitehtaita.

Litiumioniakut yleistyvät

Litiumioniakut yleistyvät nopeasti sähkön varastointitarpeen lisääntyessä. Akkuja käytetään niin ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, kesämökeillä, teollisuuslaitoksissa kuin monissa muissakin sähkön varastointia edellyttävissä kohteissa. Akkujen määrän lisäksi kasvaa myös akkujen sisältämä energiamäärä. Suomi haluaa kehittyä vahvaksi osaajaksi akkuteknologiassa: TEM: Iso satsaus akkuteollisuuteen.

Akkukemikaalitehdas osaksi teollisuuspuistoa

BASFin akkukemikaalitehdas rakennetaan Harjavallan suurteollisuuspuiston jatkeeksi. Teollisuuspuistossa jo ennestään olevilta laitoksilta johdetaan kemikaaleja akkukemikaalilaitokselle putkisiltaa pitkin. Tämä vähentää tarvetta kuljettaa kemikaaleja säiliöautoilla yleisillä teillä.

Tehtaassa tuotetaan pCAM-nimistä kemikaalia, jota käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen. CAM-materiaali on yksi litiumioniakkujen tärkeimmistä komponenteista. Akkukemikaalin valmistusprosessi alkaa metallisulfaattiliuoksen valmistamisella. Metallisulfaatin ja aluminaatin seos saostetaan ammoniakkiveden ja lipeän avulla. Saostuksen jälkeen kiintoaines poistetaan suodattamalla ja pesureilla prosessivedestä. Suodatuksen jälkeen kiinteä pCAM-materiaali kuivataan ennen pakkaamista.

Turvallisuusriskit hallittava

Tehtaassa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien määrä ja niihin liittyvät turvallisuusriskit edellyttävät Tukesin lupaa.

– Erityisen tärkeää on estää kemikaalivuodot ennakolta huolehtimalla kemikaalisäiliöiden ja -putkistojen kunnosta. Tästä varmistutaan ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla, kertoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Pietikäinen.

– Vuotojen ehkäisyn lisäksi on varauduttava siihen, että huolellisista ehkäisytoimenpiteistä huolimatta kemikaalivuoto voi joskus olla mahdollinen. Tätä varten säiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin, säiliöautot täytetään ja tyhjennetään suoja-altaiden päällä ja putkistot kulkevat pinnoitetun alustan yläpuolella. Muun muassa näitä asioita Tukes on arvioinut lupahakemuksen käsittelyprosessissaan, Pietikäinen täydentää.

Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia ja käsittelyä ja myöntää lupia laitoksille.

Yhteistyötä ympäristöviranomaisen kanssa

Lupaprosessin aikana korostui hyvän yhteistyön merkitys Tukesin, ympäristöviranomaisen ja lupaa hakevan yrityksen kesken. Tässä prosessissa alustavat neuvottelut laitoksen teknistä turvallisuutta ja
ympäristönsuojelua koskevista vaatimuksista aloitettiin hyvissä ajoin ennen lupahakemuksen vireille tuloa. Neuvottelut selkiyttivät kokonaiskuvaa ja mahdollistivat eri ratkaisuista keskustelemisen jo ennen varsinaisen luvan käsittelyä.

Tukesin ja ympäristöviranomaisen keskinäinen yhteistyö yhtenäistää luvan saamisen edellytyksiä ja yhteensovittaa laitoksen teknistä turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia.

Suomesta akkuteknologian vahva toimija

– Suomella on hyvät edellytykset kehittyä vahvaksi akkuteknologian toimijaksi, sillä meillä on tarvittavia akkumineraaleja sekä vahvaa kemian ja energia-alan osaamista, sanoo Teollisuusyksikön johtaja Kirsi Levä.

– ­Akkuteknologian kehittämiseen liittyy erilaisia turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Suomen akkuklusterin onnistumisen kannalta on tärkeää, että riskit ennakoidaan ja hallitaan alusta alkaen, Levä korostaa.

Tukes tukee vastuullisen ja turvallisen akkujen arvoketjun rakentamista.
 Lisätietoja löytyy Tukesin verkkosivuilta Litiumioniakkujen elinkaari

Liite: BASF Oy:n Harjavallan tuotantolaitoksen perustamispäätös

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Pietikäinen, 029 5052 686,
Johtaja Kirsi Levä, p.  029 5052 162
sähköpostit muotoa: [email protected]

Kemikaalilaitosten ja -varastojen turvallisuus