Hyppää sisältöön

Låt inte ditt barn köpa farliga kemikalier för slajmlekar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 12.6.2018 8.33 | Publicerad på svenska 21.6.2018 kl. 13.45
Pressmeddelande
Limalaboratoriot ovat suosittu leikki tällä hetkellä.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där barn har köpt borax för tillverkning av slajm från nätbutiker utanför EU. Barnen har även sålt kemikalien vidare till vänner i kanaler på sociala medier. Tukes påminner om att borax är klassificerad som en farlig kemikalie som inte får säljas till konsumenter inom EU.

Inom EU är borax klassificerat som ett reproduktionstoxiskt ämne. Vid djurförsök har konstaterats att exponering för borax kan försämra fertiliteten eller skada fostret.  Vid slajmlekar kommer barnens hud i kontakt med kemikalien under långa stunder då slajmet bearbetas och formas i händerna.

- Kemikalier som säljs i nätbutiker utanför EU saknar enligt vad Tukes erfar ofta den säkerhetsmärkning som krävs inom EU och som informerar om kemikaliens risker för hälsan och ger anvisningar för trygg användning av kemikalien. Köparen av produkten förstår kanske inte nödvändigtvis att han eller hon beställer en farlig kemikalie som inom EU är begränsad endast till professionellt bruk, säger Marilla Anttila på Tukes.

CMR-klassificerade kemikalier som är cancerframkallande, skadliga för arvsmassan och reproduktionstoxiska får inte importeras för konsumentbruk. Dessa kemikalier får alltså inte ens beställas för eget bruk, och således inte heller säljas eller ges vidare. 

Gör slajm av säkra ingredienser

Tukes rekommenderar att man inte använder kemikalier som är klassificerade som farliga för hälsan då man tillverkar slajm. Farliga kemikalier känns igen på varningsmärkningen på förpackningen.

 Undvik dessa ingredienser:

  • Borax. Klassificerad som en reproduktionstoxisk kemikalie. Kemikalien får inte säljas till konsumenter inom EU.
  • Borsyra. Kemikalien finns i små mängder i exempelvis linsvätska. Även borsyra är klassificerad som en reproduktionstoxisk kemikalie.
  • Övriga farliga kemikalier i hemmet med varningsmärkning.

Välj dessa ingredienser:

  • Ingredienser för matlagning, såsom potatismjöl, majsstärkelse, yoghurt, vatten och livsmedelsfärg.

Leksaker som säljs i butiker, såsom slajm, får inte förorsaka skador för människors hälsa på grund av exponering för kemikalier. Till exempel är användning av borax och borsyra i leksaker begränsad.

Mer information:

produktövervakning för kemikalier i Finland: sektionschef Marilla Anttila, tfn 029 505 20 48

kemikaliers faror och klassificering av kemikalier: överinspektör Marko Kuittinen, tfn 029 505 21 90

e-postadresserna har formen: [email protected]

Kuluttajatuotteet
 
Sivun alkuun