Valikko

Älä osta myrkyllisiä sähköpylväitä

Tukes 20.4.2012 8.23
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa vanhoja, kyllästettyjä sähköpylväitä on myyty hyötykäyttöön tavallisille kuluttajille. Tukes muistuttaa, että vanhat sähköpylväät ovat vaarallista jätettä ja niiden luovuttaminen tavallisten kuluttajien käyttöön on kielletty.

Vanhat sähköpylväät on käsitelty CCA-kyllästeellä, joka sisältää muun muassa arseenia ja kromia. Aineet ovat erittäin vaarallisia ihmisen terveydelle. Molemmat aineet ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Arseenin on todettu aiheuttavan myös syöpää. Vaaralliset kemikaalit voivat kulkeutua elimistöön myös hyötykasvien kautta, jos kasvien läheisyydessä on CCA-kyllästettyä puuta.

Tukes muistuttaa, ettei käytöstä poistettuja sähköpylväitä saa käyttää rakentamiseen asuin- ja virkistysalueilla. Vaarallisia kemikaaleja sisältävien, vanhojen sähköpylväiden kaikenlainen käyttö pihapiirissä on kielletty.

– Myrkyllisiä pylväitä ei saa käyttää esimerkiksi istutusten reunuksiksi, terassin puutavaraksi tai muuhunkaan rakentamiseen, ylitarkastaja Kaarina Repo Tukesista kertoo.

Vanhoja sähköpylväitä vapautuu käytöstä runsaasti sähkölinjojen uusimistöissä erityisesti haja-asutusalueella. Käytöstä poistettuja sähköpylväitä saavat ostaa ja käyttää uudelleen ainoastaan yritykset, joilla on y-tunnus ja jotka tarvitsevat kyllästettyä puuta ammattinsa harjoittamisessa.

Ammattilaiset voivat käyttää vanhoja sähköpylväitä joko alkuperäisessä tarkoituksessaan tai paikoissa, joissa puun kestävyys on ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi siltarakenteet, perustukset ja laiturin vedessä olevat osat. Uusiokäytössäkään käsitelty puu ei saa joutua kosketukseen ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa.

– Jos näet käytöstä poistettuja sähköpylväitä kaupattavan avoimesti kaikille, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ELY-keskukseen. Vanhat sähköpylväät, joita ei aiota käyttää uudelleen, pitää viedä jäteasemalle tai puutavaraliikkeiden jätepuulavalle, Repo sanoo.

Lisätietoja

Arseenilla ja kromilla kyllästetyn puun käyttö ja hävitys

Ohje arseenilla käsitellyn puun käytön rajoituksista

ylitarkastaja Kaarina Repo, p. 010 6052 001

sähköposti: [email protected]