Hyppää sisältöön

Ammoniumnitraattia saa myydä vain ammattikäyttöön

Tukes
Julkaisuajankohta 15.2.2012 9.00 | Julkaistu suomeksi 27.9.2018 klo 12.21
Tiedote

Ammoniumnitraatin myynti ja hallussapito on tiukasti rajoitettua, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).  Sitä saa myydä vain täysi-ikäiselle henkilölle, jolla on räjähteen valmistukseen tai varastointiin tai ammoniumnitraatin varastointiin lupa tai joka tarvitsee sitä elinkeinotoiminnassaan. Varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle.

Maatiloilla käytetään kasvien lannoitukseen perinteisten lannoitteiden lisäksi korkeatyppistä (typpipitoisuus yli 28 %) ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta, jonka käyttöön liittyy erityisiä riskejä.  Ammoniumnitraatti voi tietyissä olosuhteissa räjähtää ja siksi sen myyntiä ja varastointia on rajoitettu säädöksillä.

Ammoniumnitraattia, jonka typpipitoisuus on yli 16 %, saa myydä ainoastaan henkilöille, joilla on varastointilupa joko räjähteille tai ammoniumnitraatille tai räjähteen valmistuslupa. Lisäksi sitä saa myydä henkilöille, jotka tarvitsevat ammoniumnitraattia elinkeinotoiminnassaan, kuten maanviljelijät, puutarhan tai kasvihuoneen viljelijät, puistojen, puutarhojen tai urheilukenttien hoitajat sekä metsätaloutta tai muuta vastaavaa toimintaa harjoittavat henkilöt.  Räjähteiden ja ammoniumnitraatin myynti päihtyneelle ja alle 18-vuotiaalle on kiellettyä.


Ennen ammoniumnitraatin luovuttamista myyjän on varmistettava, että:

–        ammoniumnitraattia käytetään vain elinkeinotoimintaan

–        ostaja on vähintään 18 eikä ole päihtynyt luovutushetkellä

–         ostaja on tietoinen varastointia koskevista turvallisuusvaatimuksista ja velvoitteesta tehdä varastoinnista ilmoitus pelastuslaitokselle.

Ammoniumnitraatin varastoinnissa on noudatettava vaarallisia kemikaaleja koskevia säädöksiä, joihin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen. EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän korkeatyppisen ammoniumnitraatin (typpipitoisuus yli 28 %) varastolle ja turvaetäisyyksille kohdistuvia vaatimuksia on lievennetty, jos varastointiaika on enintään kuusi kuukautta ja varastointimäärä enintään 30 tonnia. 

Varastoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle, jos varastointimäärä on vähintään 1000 kg.

Tukes on laatinut oppaan Ammoniumnitraatin varastointi maatilalla. 

Säädökset:
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) ,  muutos 1399/2011

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta  (390/2005)
REACH-asetus 1907/2006, liite XVII

 
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Leena Ahonen, puhelin 010 6052 487
Yli-insinööri Timo Kukkola, puhelin 010 6052 358
sähköpostit: [email protected]

 
Sivun alkuun