Valikko

Arizona Chemicalin onnettomuustutkinta toi esiin useita turvallisuuspuutteita raakatärpätin käsittelyssä

Tukes 1.9.2011 12.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi Arizona Chemical Oy:n raakatärpätin kuljetussäiliön puhdistusta koskevan onnettomuustutkintaraportin. Raakatärpättiä sisältänyttä kuljetussäiliötä pessyt autonkuljettaja kuoli Oulun Nuottasaaren tehtaan pesupaikalla kesäkuussa 2011.

Onnettomuus sattui, kun kuljettaja oli purkanut raakatärpättikuorman normaalisti tehtaalle ja siirtynyt tärpättisäiliöiden pesupaikalle. Kuljettaja oli pessyt kuljetussäiliötä miesluukun kautta ja pesun aikana tuupertunut miesluukun päälle. Hänet löydettiin kuolleena tapahtumapaikalta.

Tärpättisäiliön pesussa kuljettaja altistuu miesluukun kautta nouseville haitallisille kemikaalihöyryille. Raakatärpätti on haitallista hengitettynä. Raakatärpätistä epäpuhtautena esiintyvä metyylimerkaptaani on erittäin haihtuva ja myrkyllinen aine, joka suurissa pitoisuuksissa voi aiheuttaa tajunnanmenetyksen ja jopa kuoleman. Kuljettajalla ei ollut hengityssuojainta, kun hän pesi raakatärpättisäiliötä.

Onnettomuus johtui useasta eri syystä. Raakatärpättihöyryjen vaarallisuutta, varsinkaan ulkotiloissa, ei täysin tiedostettu. Lisäksi olosuhteet säiliöauton pesupaikalla olivat haasteelliset ja pesu työlästä. Tämä saattoi osaltaan myötävaikuttaa siihen, ettei kuljettaja käyttänyt hengityssuojainta eikä siis voinut tehdä pesua turvallisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kaiken kaikkiaan menettelyjä tärpättisäiliöiden turvallisen pesun varmistamiseksi voidaan pitää puutteellisina: Arizona Chemical Oy:llä ei ollut, lyhyttä pesupaikalla ollutta opastaulua lukuun ottamatta, omaa kirjallista työohjetta pesusta. Kuljettajia ei ollut koulutettu toimimaan pesupaikalla eikä kuljetusliikkeen koulutus aiheesta ollut riittävää. Pesuja ei valvottu. Lisäksi kuljetusliikkeen ja tehtaan välisessä tiedonkulussa havaittiin ongelmia. Osapuolilla ei ollut selvää kuvaa käytössä olevista ohjeista, vaatimuksista tai vastuista.

Tutkija esittää muun muassa seuraavia toimenpiteitä vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi:

  • Raakatärpättiä käsittelevien sellutehtaiden ja sitä kuljettavien kuljetusliikkeiden tai muiden toimijoiden on tarkastettava omat ohjeensa raakatärpätin käsittelystä.
  • Raakatärpättisäiliöiden pesupaikka on ensisijaisesti teknisillä keinoilla (automaattiset pesulaitteet, pesupallojen käyttö yms.) järjestettävä niin, ettei pesijä altistu kemikaalihöyryille. Jos kemikaalihöyryille altistumista ei voida välttää, on kuljettajalla oltava käytettävissään hengityssuojain.
  • Tuotantolaitosten on laadittava kirjalliset menettelyohjeet, järjestettävä vaarallisia kemikaaleja koskevia työtapoja käsitteleviä koulutustilaisuuksia ja siten varmistuttava kuljettajien osaamisesta.
  • Tuotantoyhtiöiden ja kuljetusliikkeiden välisissä sopimuksissa on huomioitava tuotantolaitoskohtaiset erot. Saman yhtiön eri tuotantolaitosten on erikseen tarkasteltava ja sovittava kirjallisesti menettelytavat, joita se haluaa kuljetusliikkeen noudattavan alueellaan.
  • Tuotantolaitosten ja kuljetusliikkeiden on seurattava sovittujen menettelyjen toimivuutta säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa tehtävä korjaavat toimenpiteet.
  • Sääntöjen vastaiseen toimintaan pitää puuttua johdonmukaisesti.

Onnettomuustutkintaraportti (pdf) 

Tukes on laatinut aiheesta myös ammattilaistiedotteen.

Lisätietoja:
Timo Kukkola, ylitarkastaja, puh. 040 561 4971 ja 010 6052 358
Anne-Mari Lähde, yli-insinööri, puh. 040 513 2928 ja 010 6052 362
[email protected]