Hyppää sisältöön

Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia kuluttajia – Tukesille ilmoitetaan virheellisistä asennuksista

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 26.9.2022 8.11
Tiedote

Sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa on saanut kuluttajat kiinnostumaan yhä enemmän aurinkosähköjärjestelmistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa viikoittain useita kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on myös tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista. Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Sen sijaan virheellinen asennus voi aiheuttaa järjestelmässä vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita. Ennen aurinkosähköjärjestelmän hankkimista kannattaa perehtyä kunnolla aiheeseen. Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.  

Tukesin tietoon tullut asennusvirheitä ja laiminlyöntejä 

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ei ole aina ollut tietoa. 

–  Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

–  Asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista. Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, ns. oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan, Hatakka kertoo. 

Mitä kuluttajan on hyvä tietää aurinkosähköasennuksista?

Turvallisuuden varmistaminen alkaa siitä, että valitset aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi luotettavan ja asiantuntevan yrityksen, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja oikeudet asennustöihin. Toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä voi tarkistaa Tukesin rekisteristä

Aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tilaajan pitää saada käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  Pöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastukseen liittyy erityisiä laitteistokohtaisia testauksia, joiden tulokset ovat osa käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. 

–  Sähköurakoitsija vastaa koko järjestelmän turvallisuudesta ja oikeasta asennuksesta. Sähköurakoitsijan tulee valvoa, että paneeliston ja johtojärjestelmien asennus tehdään ammattitaitoisesti ja vaatimusten mukaisesti, korostaa Hatakka.

Laitteiden toimintaa on hyvä seurata aktiivisesti. Jos järjestelmän toiminta poikkeaa normaalista, on syytä ottaa yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai huoltoon.  

Erilaiset järjestelmät – erilaisia vaatimuksia  

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: itsenäisesti ns. saarekekäytössä toimivat järjestelmät ja jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivat. 

Itsenäisiä järjestelmiä asennetaan mm. kesämökeille ja rakennuksiin, joilla ei ole sähköliittymää. Tällaiset järjestelmät toteutetaan yleensä 12V/24V tasasähkö(DC)-järjestelmänä, eivätkä ne tällöin vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin. Riittävät perustiedot ja asennusohjeiden noudattaminen ovat silti välttämättömyys. Vastuu turvallisesta toteutuksesta on asentajalla. Kuluttajan kannalta varminta on hankkia valmis pakettiratkaisu, jossa järjestelmän valmistaja on valinnut turvalliset ja yhteensopivat komponentit. 

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva, esim. asuinkiinteistön tai maatilan sähköverkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, joka edellyttää asentajalta oikeutta sähkötöihin. Aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan myös lupa alueen jakeluverkkoyhtiöltä. 

Aurinkosähköjärjestelmissä toistaiseksi melko vähän tulipaloja  

– Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy tulipalon riski. 
Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja on Suomessa vielä melko vähän, niitä on toistaiseksi ollut noin kymmenen vuodessa, sanoo riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä Etelä-Savon pelastuslaitokselta.  

– Tiedossa olevia palon syttymissyitä ja palovaaraa aiheuttavia vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa ja liitoksissa sekä järjestelmän akustopalot. Yleisiä syttymissyitä ovat myös järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot sekä huolimattomat tai omatoimiset asennukset ja järjestelmän riittämätön kunnon seuranta. 

– Järjestelmien yleistyessä paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Pelastuslaitokset ovat valmistelemassa yhteistä ohjetta aurinkosähköturvallisuuden parantamiseksi, Jämsä kertoo.

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Sakari Hatakka, Tukes, p.029 5052 562
sähköposti: [email protected]

riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä, Etelä-Savon pelastuslaitos, p. 040 129 5196 (paloturvallisuus)
sähköposti: [email protected]

Lisätietoja kuluttajille Motivan verkkosivuilla: Aurinkosähkö  ja  Aurinkosähkön paloturvallisuus 

 
Sivun alkuun