Hyppää sisältöön

Autonostinten maahantuoja: ole tarkkana, että saat mitä tilaat

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 27.5.2020 8.18
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa autonostinten maahantuojia erityiseen tarkkuuteen asiakirjojen kanssa, kun yritys tilaa EU:n ulkopuolelta tuotteita myyntiin. Tukes on havainnut, että autonostimilta vaadittava tyyppitarkastus on tehty joissain tapauksissa toisenlaiselle tuotteelle kuin minkä suomalainen maahantuoja on lopulta itselleen saanut. Tukes testautti tänä keväänä neljä autonostinta, joita markkinoitiin soveltuviksi harrastajien tai kuluttajien käyttöön. Tukesin teettämissä testeissä kaikissa neljässä autonostimessa oli rakenteellisia puutteita, jotka pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa käyttäjälleen hengenvaaran.

Myyjien velvollisuus on kerätä hengenvaaralliset autonostimet pois käyttäjiltä. Vaaralliset autonostimet saattavat romahtaa käytön aikana alas. Testattujen autonostimien puutteista on kerrottu tarkemmin Tukesin tänään julkaisemassa tiedotteessa.

Autonostimet luokitellaan koneiksi, joiden markkinoille saattamisessa on tiukat vaatimukset EU:ssa. Markkinoille saattaminen tarkoittaa sitä, että tuote tuodaan myyntiin EU-markkinoille.

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien koneiden turvallisuutta valvoo Tukes. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvoo puolestaan Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto.

Valmistajalla on kolme tapaa osoittaa, että autonostin täyttää vaatimukset

Autonostin kuuluu koneryhmään, jonka vaatimustenmukaisuuden voi osoittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

  1. Autonostimen vaatimuksenmukaisuuden voi osoittaa tyyppitarkastamalla tuotteen ilmoitetussa testauslaitoksessa. Nämä testauslaitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.
  2. Autonostin voidaan saattaa markkinoille myös niin, että nostin on valmistettu täysin yhdenmukaistetun autonostinstandardin EN 1493 mukaisesti ja valmistuksessa on käytetty tehtaan sisäiseen tarkastukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.
  3. Kolmantena vaihtoehtona markkinoille saattamisessa on käyttää konelainsäädännössä mainittua täydellistä laadunvarmistusmenettelyä. Silloin valmistajan pitää käyttää ilmoitettua laitosta arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti käytettyä laadunvarmistusjärjestelmää ja valmistettavia autonostimia.

Katso, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää paikkansa

Markkinoilla olevilla autonostimilla pitää olla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asiakirjassa pitää kertoa, millä menetelmällä autonostimen vaatimustenmukaisuus on osoitettu. Asiakirjassa pitää mainita arviointiin käytetty standardi, mahdollisen tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen tiedot tai laadunvarmistusmenettelyn suorittanut ilmoitettu laitos. Jos valmistaja on käyttänyt EY-tyyppitarkastusta, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa pitää olla mainittuna myös tyyppitarkastuslaitoksen antama mallikohtainen tyyppitarkistustodistuksen numero.

- Kun kävimme keskusteluja maahantuojien kanssa vaarallisista autonostimista, kävi ilmi, että osassa tapauksista tyyppitarkastus oli tehty vähän toisenlaiselle tuotteelle kuin minkä suomalainen maahantuoja on lopulta itselleen saanut. Dokumentaation ja tuotteen välillä ei ole välttämättä katkeamatonta polkua. Maahantuojien kannattaakin olla todella tarkkoina asiakirjojen kanssa, jotta he saavat tehtaalta sitä, mitä ovat tilanneet, ylitarkastaja Kimmo Hakala Tukesista sanoo.

Autonostinten maahantuojilta ei toki edellytetä samaa valmistusteknistä tuntemusta kuin nostinten valmistajilta. Oman tuotealueensa turvallisuusstandardit on kuitenkin hyvä tuntea. Useille markkinoilla oleville säädösten alaisille tuotteille on olemassa standardointielinten laatimia tuotestandardeja, joita noudattamalla vaadittu turvallisuuden taso saavutetaan. Standardeja voi hankkia esimerkiksi Suomen Standardisoimisliitosta.

Kehitystä ei kuitenkaan haluta suitsia liikaa: jos valmistaja pystyy osoittamaan standardin määrittämän turvallisuustason täyttyvän jollain muullakin tavalla, tuote voi hyvinkin olla lainsäädännön mukainen. Silloin kuitenkin tuotteen rakenteen on oltava sellainen, että riittävä turvallisuustaso saavutetaan. Nyt tarkastuksen kohteina olleissa nostimissa standardin esittämästä ratkaisusta poikettiin, mutta tilalle ei ollut suunniteltu ja rakennettu korvaavaa turvarakennetta.

Kentällä vaikuttaisi olevan ilmapiiri, jossa autonostimelta odotettava toiminnallisuus rinnastetaan hallitunkilla työskentelyyn. Tunkilla nostettaessahan auton nostettava kulma tai koko akseli pitää varmistaa akselipukilla työskentelykorkeuteen, ja kuormaa laskettaessa tunkin hydraulisylinterin annetaan tyhjentyä kuristimen kautta hydraulinestesäiliöön. Tämä onkin tunkissa ihan riittävä toiminnallisuus. Kun koko autoa nostetaan ja nostokorkeus kasvaa, mukaan tulee kuitenkin vaatimus kuorman tahattoman liikkeen varmistamisesta joka tilanteessa. Tukesin testauttamien autonostimen toiminnallisuudessa oli puutteita, kun autoa laskettiin alaspäin. Nostetun auton alla on mahdollista työskennellä, ja siksi vaara on myös suurempi, ylitarkastaja Kimmo Hakala jatkaa.

Maahantuoja, kun tilaat autonnostimia myyntiin EU:n ulkopuolelta

  • Tutustu koneita koskeviin vaatimuksiin ja varmista, että tilaamasi tuote täyttää vaatimukset.
  • Pyydä tarvittavat tuotteen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat nähtäväksi ennen ostopäätöstä.
  • Tyyppitarkastusmenettelyvaihtoehdon mukaisesti EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa pitää olla mainittuna koneen tyyppitarkastustodistus niin, että yhteys koneen ja tyyppitarkastustodistuksen välillä käy ilmi. Lisäksi tyyppitarkastustodistuksen ja konemallin pitää vastata toisiaan. Tyyppitarkastuksen suorittaa ilmoitettu laitos, jonka yhteystiedot ovat NANDO-järjestelmässä. Mikä tahansa testauslaitos ei voi toimia ilmoitettuna laitoksena.
  • Kiinnitä huomiota siihen, että hankintakohteena olevan nostimen valmistaja on varmistunut siitä, että kuorma pysyy käyttäjän hallinnassa sekä noston että laskun ajan ja kuorman tahaton liike on estetty.? Autonostimet on varustettava automaattisesti toimivalla laitteella, joka estää kuormaa pitävien osien tahattomat liikkeet ja on toimintavalmiudessa, kun nostin nousee yli puoli metriä. Hyväksyttävä ratkaisu tähän on esiohjattu vastaventtiili.

Koulutusta autonnostinten maahantuojille ja valmistajille tulossa

Tukes suunnittelee valvontatulosten perusteella koulutusta maahantuojille ja mahdollisille valmistajille autonostinten vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta.Jos olet kiinnostunut, voit olla yhteydessä lisätietojen antajaan mieluiten sähköpostitse.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kimmo Hakala, p. 029 5052 199

sähköposti muotoa: [email protected]