Blogi: Hyvää kannattaa kehittää

Tukes
20.1.2017 13.10
Tiedote

 

Teollisuuslaitosten valvonta oli kolmekymmentä vuotta sitten teknispainotteista. Viranomainen tarkasti ja varmisti, että prosessit, säiliöt ja muut laitteet toimivat moitteettomasti ja laitteistot on turvallisesti sijoitettu. Tärkeitä asioita edelleen.

Vuosien myötä keskusteluun nousi uusia asioita, näkökulmia ja termejä: riskianalyysi, kvantitatiivinen riskianalyysi, Hazop, turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtamisjärjestelmä, inhimilliset tekijät (oppi-isä Trevor Kletz ja Human Factor), Accimappi, sosiotekninen näkökulma…

Nämä kaikki ovat auttaneet sekä toiminnanharjoittajia että viranomaisia jäsentämään sitä, mistä tekijöistä turvallisuus koostuu ja mihin kukin toimija voi vaikuttaa. Tukesin kanssa turvallisuutta tekevät muut viranomaiset, tarkastuslaitokset ja ennen kaikkea yritys itse.

Lopullista totuutta ei ole vielä keksitty! Tukes seuraa ja on itse mukana tuottamassa lisätietoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on STARS-projekti. Sen esittämiä parhaita käytäntöjä haluamme omaksua. Tukeslaisena olen ylpeä valvontamme vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Tähän päästään kehittämällä toimintaa koko ajan.

paivi_blogi


Päivi Rantakoski
johtaja,
teollisuusyksikkö

Twitter: @PRantakoski