Hyppää sisältöön

CLP-asetuksen muutokset kommentoitavana ja uudet vaaraluokat voimaan 2023

Julkaisuajankohta 12.1.2023 8.46
Uutinen

Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetukseen sääntöjä mm. kemikaalien digitaalisille merkinnöille, verkkomyynnille sekä kemikaalien irtomyynnille ja uudelleen täytettäville pakkauksille. Ehdotuksia voi kommentoida 8.3.2023 saakka. Uudet vaaraluokat sisällytetään CLP-asetukseen delegoidulla säädöksellä.

Komission ehdotus CLP-asetuksen muuttamisesta edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntää osana tavallista lainsäätämisjärjestystä. Muutosehdotuksesta saatu palaute voidaan huomioida lainsäädäntökeskustelussa. CLP-asetuksen muutosehdotus sekä linkki palautteen antamiseen löytyvät komission verkkosivuilta.

Komission delegoidun säädöksen, jolla sisällytetään uudet vaaraluokat CLP-asetukseen, odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 alkupuolella Euroopan parlamentin ja neuvoston suorittaman tarkastelun jälkeen. Säädös sisältää uudet vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet

  • terveyteen ja ympäristöön vaikuttaville hormonitoimintaa häiritseville aineille ja seoksille
  • hitaasti hajoaville, biokertyville ja myrkyllisille (PBT) ja erittäin hitaasti hajoaville, erittäin biokertyville (vPvB) aineille ja seoksille
  • hitaasti hajoaville, kulkeutuville ja myrkyllisille (PMT) ja erittäin hitaasti hajoaville, erittäin kulkeutuville (vPvM) aineille ja seoksille.

Säädöksessä tulee olemaan siirtymäaikoja, mutta uusia vaaraluokkia koskevia vaatimuksia voi alkaa soveltamaan heti, kun säädös tulee voimaan. 

Lisätietoa 
Euroopan komission lehdistötiedote 19.12.2022: Komissio vahvistaa säännöt hormonaalisten haitta-aineiden ja pitkäaikaisten kemikaalien tunnistamiseksi sekä merkintöjen parantamiseksi
Kemikaalineuvonta yrityksille

 
Sivun alkuun