Hyppää sisältöön

Di-isosyanaattien käytölle koulutusvaatimus

Julkaisuajankohta 15.6.2022 10.17
Uutinen

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan on varmistettava, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja koulutusvaatimuksesta on merkintä pakkauksessa.

Di-isosyanaatteja käytetään useilla eri aloilla ja useissa eri sovelluksissa, muun muassa polyuretaanimuovien (PUR) valmistukseen. Koska di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, EU:ssa on päädytty isosyanaatteja koskevaan rajoitukseen työntekijöiden suojelemiseksi.

Di-isosyanaatteja sellaisenaan tai muissa kemikaaleissa ei saa käyttää teollisuus- ja ammattikäytössä 24.8.2023 jälkeen, ellei käyttäjä ole suorittanut koulutusta hyväksytysti di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä. Koulutusvaatimus koskee työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käsittelevät di-isosyanaattia sellaisenaan, muiden aineiden aineosana tai seoksissa teollisuus- ja ammattikäytössä tai valvovat tällaisia tehtäviä.

Kemikaalitoimittajan on pitänyt varmistaa 24.2.2022 lähtien, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja maininta ”24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.” löytyy pakkauksesta. Toimittajan on varmistettava, että vastaanottajalle tarjotaan oppimateriaalit ja koulutuskurssit kielivaatimukset huomioiden. Koulutuksen vähimmäisvaatimuksista on kerrottu rajoituksessa. Koulutuksia voi olla saatavilla kaupallisilta toimijoilta.

Rajoitus koskee di-isosyanaatteja, joiden kemiallinen rakenne on O = C=N-R-N = C=O, jossa R on määrittelemättömän pituinen alifaattinen tai aromaattinen hiilivetyryhmä.

Rajoituksen vaatimukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia.

Di-isosyanaatteja koskeva rajoitus ja sen perustelut on annettu komission asetuksessa (EU) 2020/1149, jolla rajoitus on lisätty REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006) liitteeseen XVII, nimike 74.

Rajoitus ei vaikuta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua työpaikalla koskevan unionin muun lainsäädännön soveltamiseen.


Lisätietoa

Kemikaalineuvonta yrityksille

Lisätietoja työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä löytyy työsuojeluhallinnon sivulta.

REACH