Hyppää sisältöön

Di-isosyanaattien käytölle koulutusvaatimus

Julkaisuajankohta 15.6.2022 10.17
Uutinen

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan on varmistettava, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja koulutusvaatimuksesta on merkintä pakkauksessa.

Di-isosyanaatteja käytetään useilla eri aloilla ja useissa eri sovelluksissa, muun muassa polyuretaanimuovien (PUR) valmistukseen. Koska di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, EU:ssa on päädytty isosyanaatteja koskevaan rajoitukseen työntekijöiden suojelemiseksi.

Di-isosyanaatteja sellaisenaan tai muissa kemikaaleissa ei saa käyttää teollisuus- ja ammattikäytössä 24.8.2023 jälkeen, ellei käyttäjä ole suorittanut koulutusta hyväksytysti di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä. Koulutusvaatimus koskee työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käsittelevät di-isosyanaattia sellaisenaan, muiden aineiden aineosana tai seoksissa teollisuus- ja ammattikäytössä tai valvovat tällaisia tehtäviä.

Kemikaalitoimittajan on pitänyt varmistaa 24.2.2022 lähtien, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja maininta ”24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.” löytyy pakkauksesta. Toimittajan on varmistettava, että vastaanottajalle tarjotaan oppimateriaalit ja koulutuskurssit kielivaatimukset huomioiden. Koulutuksen vähimmäisvaatimuksista on kerrottu rajoituksessa. Koulutuksia voi olla saatavilla kaupallisilta toimijoilta.

Rajoitus koskee di-isosyanaatteja, joiden kemiallinen rakenne on O = C=N-R-N = C=O, jossa R on määrittelemättömän pituinen alifaattinen tai aromaattinen hiilivetyryhmä.

Rajoituksen vaatimukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia.

Di-isosyanaatteja koskeva rajoitus ja sen perustelut on annettu komission asetuksessa (EU) 2020/1149, jolla rajoitus on lisätty REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006) liitteeseen XVII, nimike 74.

Rajoitus ei vaikuta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua työpaikalla koskevan unionin muun lainsäädännön soveltamiseen.


Lisätietoa

Kemikaalineuvonta yrityksille

Lisätietoja työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä löytyy työsuojeluhallinnon sivulta.

REACH
 
Sivun alkuun