ECHA ehdottaa 15 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi

Tukes
4.8.2015 15.36
Tiedote

 

ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle 15 erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen)  lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon REACH-asetuksen liitteeseen XIV.  Nämä aineet ovat syöpää aiheuttavia tai lisääntymismyrkyllisiä. Lisäksi kaksi aineista ovat erittäin hitaasti hajoavia, erittäin voimakkaasti biokertyviä ja myrkyllisiä. Yhden nimikkeen aineilla on vaikutuksia ympäristöön johtuen niiden hajoamisesta aineiksi, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Ehdotetut lupa-aineet käyvät ilmi ECHAn kuudennesta suosituksesta.

Komissio päättää ECHAn ehdotuksen pohjalta, mitkä aineista sisällytetään luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lisätietoa
ECHAn kuudes suositus (ehdotetut lupa-aineet)
ECHAn tiedote 2.7.2015