ECHA ehdottaa: 18 ainetta luvanvaraiseksi

9.10.2019 9.55
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa Euroopan komissiolle 18:n erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Luettelo luvanvaraisista aineista on REACH-asetuksen liitteessä XIV. 

Ehdotettujen aineiden joukossa on

  • kolmetoista lisääntymismyrkyllistä ainetta, joista yhdellä on lisäksi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia
  • hormonitoimintaa häiritsevä aine
  • syöpää aiheuttava aine
  • erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine (vPvB)
  • kaksi hengitysteitä herkistävää ainetta.

Osa aineista ei ole käytössä EU:ssa, mutta niiden lisäämisellä luvanvaraisten aineiden luetteloon halutaan välttää niiden käyttö muiden luetteloon ehdotettujen aineiden korvaajina. Julkinen kuuleminen ehdotetuista aineista järjestettiin  syksyllä 2018.

Lopullisen päätöksen aineiden lisäämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon tekee Euroopan komissio yhteistyössä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa.  

Luvanvaraista ainetta ei saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa, ellei käyttö ole vapautettu lupamenettelystä. Luvanvaraista ainetta ei myös saa maahantuoda tai myydä luvanvaraiseen käyttöön ilman että käytölle on myönnetty lupa. Lupamenettely koskee myös luvanvaraisia aineita sisältäviä seoksia. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskienhallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä ja edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lisätietoja

ECHAn yhdeksäs suositus
Yhdeksännen suosituksen aineet ja esimerkkejä niiden käytöistä
ECHAn tiedote 1.10.2019

Kemikaalineuvonta yrityksille
Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033

REACH