ECHA ehdottaa 18 ainetta luvanvaraiseksi – vaikuta ehdotukseen

11.9.2018 10.38
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on julkaissut ehdotuksen 18 erityistä huolta aiheuttavan aineen lisäämisestä luvanvaraisten aineiden listalle REACH-asetuksen liitteeseen XIV. Ehdotusta voi kommentoida julkisen kuulemisen aikana 5.12.2018 saakka. ECHA lähettää komissiolle lopullisen suosituksen, jossa on huomioitu jäsenmaiden komitean mielipide ja julkisen kuulemisen kommentit. Komissio päättää ECHAn suosituksen pohjalta, mitkä aineista valitaan lupamenettelyyn.

ECHA pyytää julkisessa kuulemisessa tietoja aineiden käytöistä ja mahdollisista poikkeuksista lupavaatimuksesta sekä tietoja toimitusketjujen rakenteesta ja monimutkaisuudesta.

ECHAn julkisen kuulemisen aikana voi myös toimittaa tietoja mahdollisista sosioekonomisista seuraamuksista, joita aineen luvanvaraisuus aiheuttaisi. Näiden tietojen toimittamista varten on oma erillinen lomake. Tiedot menevät suoraan komissiolle, joka käyttää niitä myöhemmin päätöksenteossa.

Jos aine lisätään luvanvaraisten aineiden listalle, sitä ei saa annetun päivämäärän jälkeen saattaa markkinoille tai käyttää, jos aineen käytölle ei ole myönnetty lupaa.

Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskienhallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Luvanvaraisiksi ehdotetut aineet löytyvät ECHAn sivulta. Valitsemalla aineen kohdalta "Details" avautuu ko. ainetta koskeva sivu, josta löytyvät linkit kommentointilomakkeisiin.

Lisätietoa luvanvaraisista aineista

REACH