ECHA ehdottaa yhdeksää ainetta luvanvaraiseksi

Tukes
17.11.2016 13.11
Tiedote

 

ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle 9 erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luetteloon REACH-asetuksen liitteeseen XIV.  Nämä aineet ovat lisääntymismyrkyllisiä. Ehdotetut lupa-aineet käyvät ilmi ECHAn seitsemännestä suosituksesta.

Julkisessa kuulemisessa olleesta suositusluonnoksessa oli alkujaan 11 ainetta. Lopullisesta suosituksesta on jätetty pois anhydridit HHPA ja MHHPA, jotka voivat päätyä suositukseen tulevaisuudessa.

Komissio päättää ECHAn ehdotuksen pohjalta, mitkä aineista sisällytetään luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä. 

Lisätietoa

ECHAn seitsemäs suositus (ehdotetut lupa-aineet)
ECHAn tiedote 10.11.2016