ECHA julkaissut ohjeistusta nanomuotojen REACH-rekisteröintiin

Tukes
29.5.2017 15.22
Tiedote

 

ECHA on julkaissut viisi dokumenttiä nanomuotojen rekisteröintiin, kaksi uutta sekä kolme päivitettyä dokumenttiä.

Julkaistut dokumentit koskien tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevia ohjeita:

Julkaistu käytännön opas:

ECHAn sivuilla
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevia ohjeet
Käytännön oppaat