ECHA kerää tietoa biohajoavien oksomuovien rajoitusehdotukseen

Tukes
8.5.2018 10.17
Tiedote

 

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) valmistelemaan rajoitusehdotuksen oksohajoavien muovien sekä niiden lisäaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Rajoitusehdotusta varten ECHA kerää tietoa oksomuovien käytöistä ja käytetyistä lisäaineista. Kuka tahansa voi esittää kommentteja ja tietoa ECHAlle. Tiedot tulee toimittaa 31.5.2018 mennessä verkkolomakkeella.

Oksohajoavilla muoveilla tarkoitetaan tavallisia muoveja, joihin on lisätty hajoamista edistäviä lisäaineita. Tällaisia muoveja käytetään mm. biohajoavissa jätepusseissa, lehtikatemuoveissa, heinän pakkauksessa ja maanpeitteissä. Muovien on tarkoitus hajota ympäristössä, mutta hajoamisen on todettu olevan puutteellista.

Jo nyt useat jäsenmaat ovat ehdottaneet rajoituksia koskien biohajoavien muovien käyttöä ja osana Euroopan Komission muovistrategiaa Komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa ECHAa valmistelemaan rajoitusehdotuksen oksomuoveille. 

 Lisätietoa ja verkkolomake ECHAn sivuilla