Hyppää sisältöön

ECHA kerää tietoa polyvinyylikloridista (PVC) ja sen lisäaineista

Julkaisuajankohta 28.2.2023 10.09
Uutinen

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) selvittämään, aiheutuuko polyvinyylikloridista (PVC) tai sen lisäaineista riskiä terveydelle tai ympäristölle ja pitäisikö niitä säädellä. Tämän vuoksi ECHA on käynnistänyt sidosryhmille kohdistetun  selvityksen, jossa kerätään kattavasti tietoa PVC:ssä käytetyistä aineista sekä sen korvaavista materiaaleista.

Eräs selvityksen tavoitteista on kartoittaa, koskevatko PVC:n käyttöön liittyvät mahdolliset ongelmat myös vaihtoehtoisia materiaaleja. Työssä huomioidaan myös sosioekonomiset ja kiertotalouteen liittyvät näkökulmat. ECHAn on määrä raportoida selvityksen tuloksista komissiolle toukokuussa 2023.

ECHA on jo kerännyt tietoa vaihtoehtoisista materiaaleista tietyissä loppukäytöissä, niiden suorituskriteereistä sekä kustannuksista. Nyt alkaneessa tiedonkeruussa ECHA pyytää tietoa

1) vaihtoehdoista nykyisille aineille, joita käytetään pehmentiminä ja/tai palonestoaineina sekä lisäämään lämmönkestoa (kts. additives in focus).

2) lisäaineista, joita käytetään PVC:tä korvaavissa muoveissa.

Tietoa toivotaan erityisesti EU-tasolla toimialoittain ja loppukäytöistä, mutta myös yrityskohtaista tietoa voi toimittaa. ECHA on julkaissut tiedonkeruun yhteyteen raportointia tukevia listoja mm. PVC:ssä käytetyistä lisäaineista tuotteen loppukäytössä sekä vaihtoehtoisista muoveista.

Tiedonkeruu alkoi 1.2.2023 ja päättyy 31.3.2023. Lisätietoja tiedonkeruusta ja kommentointilomake löytyvät ECHAn verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Komission mandaatti ECHAlle

Lisätietoja rajoitusmenettelystä ECHAn verkkosivuilla

Kemikaalineuvonta yrityksille 

 
Sivun alkuun