Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 2 lisää - kommentointimahdollisuus

Tukes
10.3.2017 15.22
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa kahden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotukset hyväksytään, nämä aineet lisätään luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle perustellun huolen perusteella. Listalla on entuudestaan 173 ainetta.

Ehdotetut aineet:

  • bisfenoli-A
  • perfluoriheksaani-1-sulfonihappo ja sen suolat

Bifenoli A on jo kandidaattilistalla lisääntymiselle vaarallisena aineena mutta nyt se halutaan tunnistaa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi myös sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksin vuoksi.  Perfluoriheksaani-1-sulfonihappoa ja sen suoloja ehdotetaan lisättäviksi kandidaattilistalle erittäin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä aineina.

Ehdotukset perusteluineen löytyvät ECHAn sivuilta. Ehdotuksia saa kuka tahansa kommentoida ECHAlle 24.4.2017 saakka. Kommentit käsitellään, kun asia on esillä ECHAn jäsenvaltioiden komiteassa, joka valmistelee ECHAn lopullista päätöstä asiassa.

Kandidaattilistan aineita koskevista velvollisuuksista löytyy tietoa esitteestä.