Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus

Tukes
12.9.2017 9.23
Tiedote

 

Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa yhdeksän aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotukset hyväksytään, nämä aineet lisätään luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle perustellun huolen perusteella. Listalla on entuudestaan 174 ainetta.

Ehdotetut aineet:

  • bisfenoli A
  • kryseeni
  • bents[a]antraseeni
  • kadmiumnitraatti
  • kadmiumhydroksidi
  • kadmiumkarbonaatti
  • trikobolttitetraoksidi sisältäen 0.1% w/w nikkelioksideja
  • Dekloraani plus  
  • 1,3,4-thiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin reaktiotuotteet sisältäen ≥ 0.1% 4-heptyylifenolia (haaroittuneet ja suoraketjuiset)

Ehdotuksia saa kuka tahansa kommentoida ECHAlle 20.10.2017 saakka. Kommentit käsitellään, kun asia on esillä ECHAn jäsenvaltioiden komiteassa, joka valmistelee ECHAn lopullista päätöstä asiassa.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 5.9.2017
Ehdotetut SVHC-aineet ja kommentointi ECHAn sivuilla
SVHC-aineita koskevat velvollisuudet