EU:n päätös glyfosaatin hyväksyttävyydestä valmistuu syksyn aikana

Tukes
11.8.2015 15.38
Tiedote

Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on julkaissut raporttinsa, jossa se esittää yleisesti käytössä olevan kasvinsuojelutehoaineen glyfosaatin luokittelemista todennäköisesti ihmiselle syöpävaaralliseksi. EU:ssa raportin tuloksia käytetään hyväksi päätettäessä glyfosaatin hyväksyttävyydestä vuoden 2016 alusta lähtien.

IARC:n raportin ennakkotietojen pohjalta julkaistiin jo maaliskuussa 2015 artikkeli The Lancet Oncology –tiedelehdessä. Glyfosaatin turvallisuudesta on sen jälkeen käyty kansainvälisesti vilkasta keskustelua, ja myös Suomessa asia on huolestuttanut monia. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoonkin (Tukes) on tullut tämän vuoden aikana paljon aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Joissain Euroopan maissa poliittiset päättäjät ovat jo esittäneet aineen käyttöön rajoituksia tai kieltoja, mutta toistaiseksi kaikissa jäsenmaissa odotetaan EU:n yhteistä päätöstä hyväksyttävyydestä. Siihen liittyen myös IARC:n tutkimusraportin valmistumista on odotettu EU:ssa. Euroopan komissio valtuutti huhtikuussa 2015 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn arvioimaan siinä esiintyneet karsinogeenisuusväitteet ennen päätöstä glyfosaatin hyväksyttävyydestä.

- Glyfosaatin arvioinnin tehnyt Saksa perehtyy julkaistuun tutkimusraporttiin. Syyskuussa jäsenmaiden asiantuntijat keskustelevat aiheesta, minkä jälkeen EFSA antaa omat johtopäätöksensä glyfosaatin riskeistä Euroopan komissiolle. Glyfosaatin hyväksyttävyydestä päätetään jäsenmaiden pysyvässä komiteassa komission päätösehdotuksen perusteella, Tukesin kemikaalituotevalvonnan johtaja Kaija Kallio-Mannila kuvaa prosessin tulevia vaiheita.

Tukes seuraa aktiivisesti glyfosaatin arviointia ja osallistuu päätöksentekoon.

Toistaiseksi sallittu kaikkialla Euroopassa

Glyfosaatin hyväksyttävyys tehoaineena on voimassa EU:ssa vuoden 2015 loppuun saakka. Euroopan yhteisön alueella saa käyttää vain sellaisia kasvinsuojeluaineita, joiden tehoaineet EU on hyväksynyt, ja tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan kymmenen vuoden välein.

EU:ssa kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden arviointityö on jaettu jäsenmaiden kesken. Glyfosaattia koskevan arvion on tehnyt Saksa, jonka laatimassa arvioinnissa ei tullut esille vakavia huolia glyfosaatin terveysriskeistä. Samaan tulokseen päätyi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn  järjestämä asiantuntijakokous helmikuussa 2015.

IARC:n riskinarvio sijoittaa glyfosaatin luokkaan 2A (IARC-luokitus) - todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava. Elinympäristössä ja ravinnossa esiintyy myös muita yhdisteitä, jotka kuuluvat samaan luokkaan. Ihmiselle yksiselitteisesti syöpää aiheuttaviksi eli ryhmään 1 kuuluvia aineita ovat mm. asbesti, puupöly, tupakansavu sekä alkoholijuomat.

Glyfosaatti tuli markkinoille 1970-luvun alussa ja Suomessa sitä on käytetty vuodesta 1976. Se on eniten myyty tehoaine Suomessa.

Tällä hetkellä Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on 45 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Kuluvan vuoden marraskuusta lähtien ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa ostaa vain kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö.  Kaikkia glyfosaattia sisältäviä valmisteita ei ole hyväksytty kuluttajakäyttöön.  Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä (www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri).

Linkkejä:

Tukesin tiedote 21.5.2105

Lisätietoja:

Kaija Kallio-Mannila puh. 029 5052 036