EU:n vaarallisten tuotteiden tietopankki hyödyttää niin kuluttajia kuin yrityksiäkin

Tukes
25.4.2016 12.30
Tiedote

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (RAPEX) ilmoitetaan vuosittain yli 2000 vaaraa aiheuttanutta tuotetta.  Eniten ilmoituksia tehdään leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Järjestelmän ansiosta tieto vaarallisista tuotteista välittyy laajasti, mikä edesauttaa näiden tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. EU-komissio on julkaissut tiedotteen ja viime vuoden tilastot 25.4.2016.

EU-komissio ja jäsenmaat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi. Vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmän avulla komissio, jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat (yhteensä 31 maata) vaihtavat tietoja vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii järjestelmän yhteyspisteenä ja koordinoi toimintaa kansallisesti.

– Aktiivinen viranomaisyhteistyö on olennainen osa yhteisen sisämarkkina-alueen tuoteturvallisuusvalvontaa. Yhteistyön avulla voidaan merkittävästi lisätä markkinavalvonnan vaikuttavuutta, kun vaaralliseksi todettuja tuotteita voidaan jäljittää koko Euroopasta eikä vain omasta maasta, kertoo tarkastaja Nina Majuri Tukesista.

Suomen tekemät ilmoitukset ja jatkotoimenpiteet vuonna 2015

 
Suomi ilmoitti vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään viime vuonna yhteensä 52 tuotetta. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista ja erilaisista sähkölaitteista. Lisäksi ilmoituksia tehtiin muun muassa koruista ja lastenhoitotarvikkeista.

Järjestelmään tehtyjen ilmoitusten perusteella jäsenmaiden viranomaiset etsivät kyseisiä tuotteita markkinoiltaan ja tekevät niihin tarvittaessa reaktiivisia jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi edellyttävät oman maansa yrityksiltä tuotteiden poistamista markkinoilta tai keräämistä pois kuluttajilta.

Muiden maiden tekemien ilmoitusten johdosta Suomi teki 193 tuotteelle jatkotoimenpiteitä. Eniten jatkotoimenpiteitä tehtiin moottoriajoneuvoista, mikä johtuu osaltaan niiden hyvistä jäljitettävyystiedoista. Jatkotoimenpiteitä tehtiin myös mm. koruista, leluista ja harrastusvälineistä. Suomen ilmoittamiin tuotteisiin tehtiin muissa jäsenmaissa yhteensä 19 jatkotoimenpidettä. Jatkotoimien määrä kuvastaa hyvin eurooppalaisen yhteistyön tuomia hyötyjä.

Tietopankki vaarallisista tuotteista

EU:n komissio julkaisee verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon viranomaisten ilmoittamista tuotteista. Kaikille avoimesta tietokannasta löytyy tiedot jo lähes  20 000 vaaraa aiheuttaneesta tuotteesta.

Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa hyödyntää kertynyttä tietoa toiminnassaan. Viikkoyhteenvetojen seuraaminen ja omien tuoteryhmien tyypillisten vaarojen etsiminen pienentää riskiä vaarallisen tuotteen päätymisestä omiin valikoimiin. Ennakoinnin avulla voi säästyä kalliilta jälkitoimilta. Yritykset vastaavat tuotteidensa turvallisuudesta, ja niillä on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos heidän tuotteissaan havaitaan turvallisuuspuutteita.

Vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta tietojenvaihdosta hyötyvät ennen kaikkea kuluttajat, koska sen ansiosta voidaan tehokkaammin poistaa vaaralliset tuotteet markkinoilta.

Komission 25.4.2016 julkaisema tiedote ja tilastot vuodelta 2015 vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmässä (Rapid Alert System)

 Lisätietoja:

Tarkastaja Nina Majuri, puh. 029 5052 145, [email protected]

Liitteet:

Vaarallisten tuotteiden yhteenvedot  

EU:n komission tiedote 25.4.2016

EU:n komission tilastot vaarallisista tuotteista

Komission esittelyvideo järjestelmästä

OECD:n maailmanlaajuinen GlobalRecalls-portaali