Hyppää sisältöön

Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetukseen uusia vaaraluokkia - kerro mielipiteesi!

Julkaisuajankohta 29.9.2022 9.26
Uutinen

Euroopan komissio aikoo lisätä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan CLP-asetukseen (EY N:o 1272/2008) uusia vaaraluokkia. Tavoitteena on parantaa vaarallisista kemikaaleista säätävää lainsäädäntöä, jotta varmistettaisiin ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso sekä aineiden ja seosten vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla.

Komissio keräsi näkemyksiä sidosryhmiltä ja kansalaisilta CLP-asetuksen tarkistamiseen liittyvän vaikutustenarvioinnin yhteydessä vuoden 2021 lopussa. Nyt luonnos delegoiduksi säädökseksi uusista vaaraluokista ja niiden käyttöön ottamisesta on julkaistu palautetta varten Kerro mielipiteesi -portaalissa.

Säädösehdotuksessa kuvataan uudet vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet hormonitoimintaa häiritseville aineille ja seoksille terveyden ja ympäristön suhteen. Se sisältää myös vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet hitaasti hajoaville, biokertyville ja myrkyllisille (PBT) ja erittäin hitaasti hajoaville, erittäin biokertyville (vPvB) aineille ja seoksille, sekä hitaasti hajoaville, liikkuville ja myrkyllisille (PMT) ja erittäin hitaasti hajoaville, erittäin liikkuville (vPvM) aineille ja seoksille.

Säädösehdotus on avoinna palautetta varten. Komissio ottaa palautteen huomioon säädösehdotuksen viimeistelyssä. Palautteen jättämisen määräaika on 18. lokakuuta 2022.

Delegoitu säädös tullee voimaan ennen vuoden loppua, mutta säädöksessä tulee olemaan erilaisia siirtymäaikoja. Uusia aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia voi kuitenkin alkaa soveltaa heti, kun säädös astuu voimaan.

Lainsäädännön valmistelu EU:ssa
Euroopan komissiolla on EU:ssa aloiteoikeus. Se on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. EU-lainsäädännöllä ajetaan koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin uusi lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tässä prosessissa. 
Lisätietoa: Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen | Euroopan komissio (europa.eu)
 
Sivun alkuun