Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käytön rajoitus eteni komission hyväksyttäväksi

24.3.2020 9.00
Uutinen

Fluoriyhdisteen PFOA, sen suolojen ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan terveys- ja ympäristöriskien takia EU:ssa. Asetus on parhaillaan komission käsiteltävänä niin sanottuna delegoituna säädöksenä. Säädös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät sitä vastusta.

Ympäristöministeriö ja Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) viestivät 11.2.2020, että PFOA (perfluorioktaanihappo) -aineita rajoittava komission asetus (EU) 2017/1000 korvataan pysyviä orgaanisia yhdisteistä koskevan POP-asetuksen 1021/2019 tiukemmalla rajoituksella 4.7.2020. Rajoitukset tulee saattaa voimaan 3.12.2020 mennessä.

Rajoitus koskee PFOA:n, sen suolojen ja samankaltaisten aineiden ja niitä sisältävien seosten ja esineiden valmistusta, maahantuontia Euroopan unioniin ja myyntiä. Aineita käytetään muun muassa fluoripolymeerien ja -elastomeerien, tekstiilien ja paperin valmistamisessa. Rajoitus koskee laajasti erilaisia tuoteryhmiä, kuten pesu- ja puhdistusaineita, kosmetiikkaa, suksivoiteita ja -pulvereita, sammutusvaahtoja, paistinpannuja, vaatteita ja kenkiä.

POP-asetuksen PFOA-aineita koskeva rajoitus:

 • sallii viimeistään 4.7.2020 tuotettujen PFOA:ta, sen suoloja tai samankaltaisia aineita sisältävien esineiden markkinoille luovuttamisen 4.1.2021 saakka. Esineitä koskeva rajoitus tulee siis REACH-rajoituksesta poiketen koskemaan myös jakelijoita ja vähittäismyyjiä 5.1.2021 alkaen.
 • kieltää PFOA-aineiden käytön lateksipainomusteissa, plasma-nanopinnoitteissa sekä lääkinnällisissä laitteissa lukuun ottamatta implantoitavia lääkinnällisiä laitteita 4.12.2020 alkaen.
 • sallii yhdisteiden käytön seuraavissa tapauksissa:
  • puolijohteiden tuotannon fotolitografiaprosessit 4.7.2025 saakka
  • filmien valokuvapinnoitteet 4.7.2025 saakka
  • perfluorioktyylijodidin käyttö perfluorioktyylibromidin tuotantoon lääkkeiden valmistamiseksi vuoteen 2036 saakka, edellyttäen säännöllistä uudelleentarkastelua
  • öljyä ja vettä hylkivät tekstiilit, joilla suojellaan työntekijöitä heidän terveydelleen ja turvallisuudelleen riskejä aiheuttavilta vaarallisilta nesteiltä 4.7.2023 saakka
  • invasiivisten ja implantoitavien lääkinnällisten laitteiden tuotanto 4.7.2025 saakka
  • PTFE:n ja PVDF:n valmistus määrättyihin käyttötarkoituksiin 4.7.2023 saakka
 • sallii 4.7.2020 toimipaikalla olevien PFOA-aineita sisältävien sammutusvaahtojen käytön polttoainehöyryjen tukahduttamiseen ja nestemäisen polttoaineen palojen sammuttamiseen (B-paloluokka) 4.7.2025 asti kuitenkin niin, että 1.1.2023 alkaen käyttö on sallittua vain paikoissa, joissa kaikki sammutusvedet saadaan kerättyä talteen. Vaahtojen käyttö laitteistojen testaamiseen sallitaan vain, jos kaikki päästöt kerätään talteen.

PFOA:n kanssa samankaltaiset aineet ovat aineita, jotka voivat kemiallisen rakenteensa vuoksi hajota tai muuntua PFOA:ksi. Tällaisissa aineissa rakenneosana on perfluoriheptyyliryhmä kiinnittyneenä toiseen hiiliatomiin tai perfluorioktyyliryhmä. Esimerkkejä PFOA:n kanssa samankaltaisista aineista löytyy Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) lausunnosta.

PFOA:ta, sen suoloja ja samankaltaisia aineita käytetään monenlaisissa sovelluksissa niiden erityisominaisuuksien, kuten suuren hankauksenkestävyyden, dielektrisyyden ja lämmön ja kemikaalien kestävyyden sekä alhaisen pintaenergian, vuoksi.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uusia REACH-rajoituksia myös muille perfluorialkyyliyhdisteille (PFAS), kuten C9-14 perfluoroalkyylikarboksyylihapoille ja perfluoriheksaanisulfonihapoille (PFHxS). Toimijoiden kannattaa seurata EU-kemikaalilainsäännön muutoksia. EU-kemikaalialinsäädännön muutosten ennakointiin ja vaikuttamiseen löytyy tietoa täältä.

Lisätietoja:

REACH-rajoitus: Sari Tuhkunen, ylitarkastaja, Tukes, p. 029 5052 050, [email protected] 

Kemikaalineuvonta yrityksille, p. 0400 393 033

POP-rajoitus: Timo Seppälä, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 643, [email protected]

REACH