Forcitin uudelle jätevarastopaikalle määräaikainen lupa

Tukes
19.7.2013 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käsitellyt Oy Forcit Ab:n lisäselvityksen jätekonttien uudesta varastointipaikasta ja todennut, ettei tuotannon käynnistämiselle Kemix-räjähdetehtaassa ole estettä. Tukes tarkasti uuden varastoalueen keskiviikkona ja sai pyytämänsä lisäselvitykset varaston turvallisuusjärjestelyistä yritykseltä torstaina. Uusi jätteiden varastointipaikka sai määräaikaisen käyttöluvan 17.7.2014 saakka.

Johtaja Päivi Rantakoski Tukesista sanoo, että uusi räjähdejätteiden varastointipaikka täyttää turvallisuusvaatimukset ja että Kemix-tehtaan tuotanto voidaan käynnistää. Forcit on ilmoittanut siirtäneensä osan jätekonteista kauemmas tehtaasta uuteen varastointipaikkaan, joka sijaitsee noin 500 metrin päässä alueen lähimmästä tuotantorakennuksesta. Osa konteista on sijoitettu tehdasalueen muihin varastoihin.

Uusi varasto sijaitsee riittävällä etäisyydellä alueen tuotantolaitoksista, ja etäisyydet ovat riittäviä myös ulkopuolisiin kohteisiin. Alue on asfaltoitu, ja mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Konttialuetta valvotaan jatkuvasti. - Varastossa saa olla yhteensä 64 tonnia räjähdevalmistuksen jätettä,  Päivi Rantakoski  kertoo.

Forcitin toimittamassa lisäselvityksessä on tietoja suojaetäisyyksistä, sammutusvedestä, ukkossuojauksesta sekä konttien ryhmittelystä. Tukes tekee valvontakäynnin kohteeseen myöhemmin.


Onnettomuuden tutkinta käynnissä

Tukesin onnettomuustutkintaryhmä on käynnistänyt työskentelynsä suuronnettomuusvaaran syiden selvittämiseksi. Tutkinnassa käydään läpi laitoksen toimintatapoja ja määräysten noudattamista. Tutkintaa tehdään sekä Vihtavuoressa että Pyhäsalmella, josta kontti oli peräisin.

Oy Forcit Ab:n kuumenemaan ja höyryämään alkanut jätekontti aiheutti viime viikolla suuronnettomuusvaaran ja johti laajaan evakuointiin Laukaan Vihtavuoressa. Räjähdetehdas on luokiteltu suuronnettomuusvaaralliseksi kohteeksi, jota Tukes on valvoo vuosittaisin tarkastuksin.

Tukesin valvonnassa on Suomessa yhteensä 700 vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käyttävää ja valmistavaa tuotantolaitosta. Lisäksi valvontaan kuuluu noin 350 pienempää räjähdevarastoa. Suurimmat, turvallisuusselvitystä vaativat laitokset tarkastetaan vuosittain. Toimintaperiaateasiakirjaa edellyttävät laitokset tarkastaan joka kolmas vuosi. Muut laitokset tarkastetaan joka viides vuosi. Valvontahavaintojen perusteella tarkastuskäyntejä voidaan harventaa tai tihentää.

Tarkastuskäyntien yhteydessä Tukes antaa tarvittaessa huomautuksia ja korjausvaatimuksia havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Valtaosa yrityksistä toimii vaatimusten mukaisesti. Useita huomautuksia on jouduttu antamaan noin viidelle prosentille laitoksista.

Lisätietoja:
johtaja Päivi Rantakoski, p. 029 5052 359
sähköposti: [email protected]