Glyfosaatin hyväksymisestä ei vieläkään päätöstä

Tukes
9.11.2017 13.16
Tiedote

Glyfosaatin uudelleen hyväksyminen oli jälleen EU:n virkamieskokouksen asialistalla tänään 9.11.2017. Komissio ei edelleenkään saanut määräenemmistöä esityksensä taakse.

Glyfosaatin päätöstä on väännetty koko syksyn ajan, mutta komission tekemien esityksien taakse ei ole saatu jäsenmaiden riittävää kannatusta. Glyfosaatin hyväksyttävyydestä päättävät jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa.

Komissio esitti edellisissä pysyvän komitean kokouksissa glyfosaatin hyväksymistä 10 vuodeksi normaalin 15 vuoden hyväksymisajan sijaan. Jo silloin käytiin alustavia keskusteluja lyhempien ajanjaksojen hyväksymisestä.

Tänään pidetyn pysyvän komitean kokouksessa komissio esitti glyfosaatin hyväksymistä viideksi vuodeksi. Tämäkään esitys ei saanut taakseen jäsenvaltioiden määräenemmistöä. Komission esityksen puolesta oli 14 jäsenvaltiota, 9 vastusti ja 5 pidättäytyi äänestämästä. Komission esitys siirtyy nyt muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Uusi kokousaika ei ole vielä tiedossa.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine. EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita uusia tutkimuksia.

Glyfosaattia sisältävien valmisteiden lupien uusimista on haettava kolmen kuukauden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Jäsenmaiden on päätettävä valmisteiden lupien jatkoista vuoden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Aiemmin on jo kielletty haitalliseksi arvioitua POEA-apuainetta (polyetoksiloitua talialkyyliamiinia) sisältävien valmisteiden myynti ja jakelu. Niitä voidaan käyttää vielä 31.3.2018 asti, minkä jälkeen valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyviä asioita on koottu komission nettisivuille, josta löytyy lisätietoa tehoaineen tilanteesta.

Myös EFSA on koonnut tietopaketin glyfosaatista.

Tukesin verkkosivuilta löytyvät aiemmat tiedotteet sekä lisätietoja glyfosaatista:http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

Ylitarkastaja Päivi Arvilommi, p. 029 5052 021

[email protected]