Glyfosaatin hyväksymisestä viimein päätös EU:n muutoksenhakukomiteassa

Tukes
27.11.2017 17.22
Tiedote

Glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin EU:n muutoksenhakukomitean kokouksessa Brysselissä tänään 27.11.2017. Muutoksenhakukomitea asettui komission esityksen taakse ja glyfosaatti päätettiin hyväksyä viideksi vuodeksi.

Glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin edellisen kerran 9.11.2017 EU:n komission pysyvän komitean kokouksessa. Tällöin komission esitys glyfosaatin hyväksymiseksi viideksi vuodeksi ei saanut äänestyksessä taakseen määräenemmistöä, minkä vuoksi asian käsittely siirrettiin muutoksenhakukomitealle.

Tänään pidetyssä muutoksenhakukomitean kokouksessa komissio esitti edelleen viiden vuoden hyväksymistä ja sitä kannatti 18 jäsenmaata, mikä riitti päätöksen aikaansaamiseksi. Esitystä vastusti yhdeksän maata ja yksi maa pidättäytyi äänestämästä. Glyfosaatin hyväksyminen on siten voimassa vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

Glyfosaatin asetusluonnoksessa oli todettu, että tehoaine täyttää kasvinsuojeluaineasetuksessa määritellyt hyväksymiskriteerit, minkä vuoksi se voidaan hyväksyä. Vaikka tehoainetta on laajasti tutkittu, on uusia tutkimuksia kuitenkin paljon tekeillä, ja tiede ja teknologia kehittyvät nopeassa tahdissa. Nämä seikat sekä glyfosaatin erittäin laaja käyttö otettiin huomioon hyväksymisajasta päätettäessä.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine. EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita uusia tutkimuksia.

Glyfosaattia sisältävien valmisteiden lupien uusimista on haettava kolmen kuukauden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Jäsenmaiden on päätettävä valmisteiden lupien jatkoista vuoden sisällä tehoaineen hyväksymisestä. Aiemmin on jo kielletty haitalliseksi arvioitua POEA-apuainetta (polyetoksiloitua talialkyyliamiinia) sisältävien valmisteiden myynti ja jakelu. Niitä voidaan käyttää vielä 31.3.2018 asti, minkä jälkeen valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.

Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyviä asioita on koottu komission nettisivuille, josta löytyy lisätietoa tehoaineen tilanteesta.

Myös EFSA on koonnut tietopaketin glyfosaatista.

Tukesin verkkosivuilta löytyvät aiemmat tiedotteet sekä lisätietoja glyfosaatista.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, p. 029 5052 040

[email protected]