Valikko

Glyfosaatin käyttö kasvinsuojelussa puhuttaa

Tukes 21.5.2015 9.12
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon yhteydenottoja glyfosaatin turvallisuuteen liittyen, kun arvostettu tiedelehti The Lancet Oncology julkaisi keväällä artikkelin glyfosaatin terveysvaikutuksista ja todennäköisestä syöpävaarallisuudesta. Saksan viranomaisten valmistelemassa laajassa arvioinnissa glyfosaatin turvallisuudesta ei puolestaan tullut esiin vakavia huolia. Glyfosaatti on tehoaineena hyväksytty EU:ssa vuoden 2015 loppuun saakka.

Maaliskuussa The Lancet Oncology -tiedelehden artikkelissa todettiin, että glyfosaatti tulisi luokitella todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Arvion, joka koostuu useasta tutkimuksesta, on tehnyt Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization) alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer).

Artikkelissa esitettyihin kannanottoihin on suhtauduttava vakavasti, mutta tässä vaiheessa Tukes ei voi ottaa kantaa tutkimustuloksiin, koska alkuperäistä tutkimusraporttia ei ole vielä käytettävissä eikä tiedetä, mihin aineistoon epäilyt glyfosaatin syöpävaarallisuudesta perustuvat, ryhmäpäällikkö  Eija-Leena Hynninen Tukesista sanoo.

Artikkelista ei käy ilmi, perustuuko arviointi tehoaine glyfosaatilla vai glyfosaattia sisältävällä valmisteella tehtyihin tutkimuksiin. Tehoaineella ja kasvinsuojeluainevalmisteella voi olla hyvinkin erilaiset vaikutukset.

Tukesin saaman tiedon mukaan lopullinen raportti IARC:n arviosta valmistuu kesäkuussa. Arvioinnin lopputulokset otetaan huomioon EU:ssa, kun glyfosaatin hyväksyttävyydestä päätetään.

Tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa kymmenen vuoden välein

Euroopan yhteisön alueella saa käyttää vain sellaisia kasvinsuojeluaineita, joiden tehoaineet EU on hyväksynyt. Näitä tehoaineita sisältävät valmisteet hyväksytään kansallisesti, jos ne täyttävät hyväksymisen edellytykset. Ennen valmisteiden hyväksymistä arvioidaan niiden riskejä ympäristölle ja terveydelle.

EU:ssa käytössä olevien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden arviointityö on jaettu jäsenmaiden kesken. Tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan kymmenen vuoden välein. Glyfosaatin hyväksyntä on voimassa 2015 vuoden loppuun.

Saksan tehtävänä oli laatia arvio glyfosaatista, erityisesti uusista tutkimuksista. Saksan laatimassa laajassa arvioinnissa ei ole tullut esille vakavia huolia glyfosaatin terveysriskeistä. Samaan tulokseen päätyi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn (European Food Safety Authority) järjestämä asiantuntijakokous helmikuussa 2015.

Euroopan komission, EFSAn ja jäsenvaltioiden lopullinen kanta glyfosaatin hyväksyttävyyteen päätetään vuoden 2015 loppupuolella.

Mikä glyfosaatti? Viisi faktaa:

  • Glyfosaatti tuli markkinoille 1970-luvun alussa ja Suomessa sitä on käytetty vuodesta 1976.
  • Tällä hetkellä Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on 41 glyfosaattia sisältävää valmistetta (toukokuu 2015).
  • Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan puutarhoissa, pelloilla, metsässä ja viljelemättömillä alueilla. Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä (www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri).        
  • Glyfosaatti on eniten myyty tehoaine Suomessa. Myynti on viime vuosina vähentynyt, mutta vuonna 2013 sitä myytiin vielä noin 550 tonnia.
  • Glyfosaatin myynnin vähenemiseen on olemassa useita syitä, esimerkiksi viljelytekniset syyt. Lisäksi glyfosaatin käyttöä ja käyttömääriä on tarkennettu entisestään. Mahdollisesti myös aiempaa tarpeenmukaisempi käyttö on saattanut pienentää myyntiä.

Lisätietoja:  
Ryhmäpäällikkö Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049
Ylitarkastaja Sirpa Luomahaara, puh. 029 5052 038
Sähköposti: [email protected]