Valikko

Glyfosaatin käyttö on turvallista - ei uusia rajoituksia

Tukes 19.7.2011 13.47
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan Suomessa hyväksyttyjä glyfosaattivalmisteita voi edelleen käyttää käyttöohjeita noudattaen. EU:n komissio ja jäsenmaat eivät esitä glyfosaatin käytölle uusia rajoituksia. Glyfosaatti on hyväksytty EU:ssa vuoden 2015 loppuun saakka. Saksa aloittaa glyfosaatin uudelleenarvioinnin alkuperäisen ohjelman mukaisesti parin vuoden sisällä.

Viime aikoina mediassa kohua herättänyt, Earth Open Source -järjestön julkaisema raportti Roundup and birth defects - Is the public being kept in the dark? oli viime torstaina 14.7. esillä Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaoston kokouksessa Brysselissä. Saksa oli ennen kokousta arvioinut tämän niin sanotun Robinsonin raportin ja todennut, että glyfosaatin käytölle ei ole tarpeen asettaa uusia rajoituksia. Raportissa ei ollut mitään uutta tietoa, mikä edellyttäisi glyfosaatin uudelleenarvioinnin aloittamista välittömästi tai mikä puoltaisi sitä, että glyfosaatin käyttöä pitäisi rajoittaa.

Kuluttajien suojelu on kasvinsuojeluaineiden hyväksymisessä tärkeässä roolissa. Raportissa moititaan, ettei riskinarvioinnissa oteta riittävästi huomioon riippumattomien tutkijoiden julkaisemia artikkeleita. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on hiljattain valmistellut ohjeen tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistujen artikkelien sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden tutkimusaineistoon. Näitä uusia ohjeita noudatetaan myös glyfosaatin uudelleenarvioinnissa.

Raportissa esitetään yleisesti kritiikkiä kaikkien kemikaalien nykyisen riskinarvioinnin periaatteista. Lisäksi raportti kyseenalaistaa kansainvälisesti hyväksyttyjen OECD-testiohjeiden ja hyvän laboratoriokäytännön periaatteet. EFSA korostaakin sitä, että EU:ssa noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä riskinarvioinnin periaatteita. Riskinarviointimenetelmiä kehitettäessä otetaan huomioon tuoreimman tieteellisen tutkimuksen tulokset.

Suomessa glyfosaattia sisältäviä valmisteita on vuodesta 1976 lähtien käytetty yleisesti rikkakasvien torjuntaan. Erilaisia kauppavalmisteita on kasvinsuojeluainerekisterissä 37 kappaletta.

Lisätietoja:

Eija-Leena Hynninen, jaostopäällikkö, puh. 010 6052 049

Sari Autio, ylitarkastaja, puh. 010 6052 026

[email protected]