Glyfosaatin lopullista päätöstä joudutaan yhä odottamaan

Tukes
30.6.2016 10.08
Tiedote

Rikkakasvien torjuntaan käytetyn glyfosaatin hyväksyminen on saanut jatkoaikaa.  Puoli vuotta käydyn kiivaan keskustelun päätteeksi komissio on päätynyt siihen, että hyväksymisestä päätetään heti, kun Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) luokitusehdotus on saatavilla. Päätös aineen käytöstä kasvinsuojelutehoaineena pitää kuitenkin tehdä ennen 31.12.2017. Todennäköisesti asia tulee EU:ssa käsittelyyn seuraavan kerran ensi keväänä.

EU:n muutoksenhakukomitea käsitteli juhannusaattona glyfosaatin hyväksymisen jatkamista.  Komiteassa ei saatu määräenemmistöä komission ehdotuksen taakse, joten komissiolla oli mahdollisuus tehdä päätös ilman jäsenmaita. Komissio päätti 29.6. antaa glyfosaatille jatkoaikaa 31.12.2017 asti. Nykyinen glyfosaatin hyväksyminen olisi päättynyt 30.6.2016. Komissio pyrki puolen vuoden ajan saamaan taakseen jäsenvaltioiden selvän määräenemmistön, mutta ei onnistunut siinä.  Suomi on puoltanut glyfosaatin hyväksymisen jatkamista.

– Poliittinen peli on valitettavasti ajanut tässä tapauksessa  riskinarvioinnin yli ja saanut suhteettomat mittasuhteet,  jotka ovat vaikuttaneet jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytymiseen, sanoo ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes). Tukesin tekemät päätökset perustuvat nimenomaan tehoaineiden riskien arviointiin sekä sen perusteella valmisteille annettaviin riskinhallintatoimenpiteisiin.

WHO:n alainen syöpäjärjestö IARC julkaisi kesällä 2015 arvion siitä, että glyfosaatti olisi todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine. IARC:n julkaisu on julkisuudessa aiheuttanut vilkasta keskustelua glyfosaatin hyväksyttävyydestä.  Glyfosaatin raportoijamaa Saksa on käynyt IARC:n tutkimukset läpi ja jätti maaliskuussa 2016 Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) luokitusehdotuksen koskien glyfosaatin karsinogeenisuusväittämiä. Esitetyssä ehdotuksessa glyfosaatille ei ehdoteta karsinogeenisuusluokitusta eli glyfosaatti ei olisi syöpää aiheuttava aine. Samoilla linjoilla on myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA).  ECHAn riskinarviointikomitea käsittelee luokitusehdotuksen, ja sen odotetaan olevan valmis ensi keväänä.

Glyfosaatin hyväksyminen on voimassa 31.12.2017 saakka, johon mennessä komission tulee viimeistään tehdä päätöksensä hyväksymisestä.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

sähköposti muotoa: [email protected]