Glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi

Tukes
15.3.2017 16.06
Tiedote

 

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) on päätynyt säilyttämään glyfosaatin nykyisen yhdenmukaistetun luokituksen. Saatavilla oleva tieteellinen näyttö ei täytä CLP-asetuksen syöpää aiheuttavan, sukusolujen perimää vaurioittavan tai lisääntymiselle vaarallisen aineen kriteerejä. Nykyisen yhdenmukaistetun luokituksen mukaan glyfosaatti vaurioittaa voimakkaasti silmiä ja on myrkyllistä vesieliölle aiheuttaen pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 15.3.2017