Glyfosaattia ei saa käyttää viljan pakkotuleennuttamisessa

8.8.2018 13.31
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että kasvinsuojeluaine glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamisessa eli sadon kypsymisen nopeuttamisessa on Suomessa kielletty. Paikoitellen vilja on epätasaisesti tuleentunutta, mikä saattaa houkutella tasaisen tuleentumisen varmistamiseen kielletyin keinoin.

Tukes ottaa viljoista jäämänäytteitä, jos sadon kohdalla on vahva epäily glyfosaatin väärinkäytöstä.

– Näyte kuitenkin otetaan vain, jos sen ottamiseen on riittävän hyvät perusteet. Kasvinsuojeluaineruisku syksyisellä pellolla ei vielä tarkoita, että pellolle levitetään laittomasti kasvinsuojeluaineita, Tukesin ylitarkastaja Lotta Kaila sanoo.

Kasvinsuojeluaineiden väärinkäyttö aiheuttaa sanktioita maataloustukiin. Sadon käyttäminen elintarvikkeeksi tai rehuksi kielletään, jos siitä aiheutuu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tukes muistuttaa myös, että tiettyjen glyfosaattia sisältävien valmisteiden käyttö on sallittu juolavehnän torjuntaan tuleentuneesta ohra- ja kaurakasvustoista, jos viljan jyvän kosteus on alle 30 prosenttia ja sato käytetään eläinten rehuksi.

Glyfosaatin hyväksymisedellytyksiä koskevassa komission toimeenpanoasetuksessa (EU) 2016/1313 on todettu, että jäsenvaltioiden tulisi valmisteita hyväksyessään kiinnittää erityistä huomiota siihen, että glyfosaatin käyttö on hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista. Viljan pakkotuleennuttaminen ei ole toimeenpanoasetuksen ja kasvinsuojeluaineasetuksen mukaan hyvää maatalouskäytäntöä.

Kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaa tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) Tukesin ja Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Glyfosaatti on tehoaine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan tarkoitetuissa valmisteissa. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan puutarhoissa, pelloilla, metsässä ja viljelemättömillä alueilla. Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.       

Lisätietoja:
ylitarkastaja Lotta Kaila, p. 029 5052 084 sähköposti: [email protected]