Hyppää sisältöön

Huomioi nämä, kun myyt hengityksensuojaimia

Julkaisuajankohta 13.3.2020 16.15
Uutinen

Hengityksensuojaimien ja suu-nenäsuojien markkinoille saattamista koskien on tullut viranomaisille useita kyselyjä. Vaikka suojaimista on tällä hetkellä kova kysyntä, vain vaatimusten mukaisia suojaimia saa myydä. Suojaimia markkinoille saattavien yritysten on tunnettava vaatimukset ja ne saavat asettaa myyntiin vain vaatimusten mukaisia suojaimia.

Suu-nenäsuojat, jotka estävät pisaroiden leviämisen, mutta eivät suojaa käyttäjäänsä ulkoisilta tekijöiltä, eivät ole henkilönsuojaimia. Tuotteista, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia, ei saa antaa kuluttajalle virheellistä kuvaa, että kyseessä olisi henkilönsuojain.

Hengityksensuojaimet ovat luokan III henkilönsuojaimia. Hengityksensuojaimet suojaavat käyttäjää ilman epäpuhtauksien, esimerkiksi hiukkasten, aerosolien, bakteerien ja virusten aiheuttamilta hyvin vakavilta terveysvaikutuksilta. Esimerkkejä hengityksensuojaimista ovat standardin EN 149 mukaiset suodattavat puolinaamarit, joilla on kolme tehokkuusluokkaa: FFP1, FFP2 ja FFP3. Näitä suojaimia käytetään paljon aerosoleina ilmassa esiintyviä mikrobeja vastaan.

Henkilönsuojaimia koskee EU:n henkilönsuojainasetus (EU)2016/425.Henkilönsuojaimien pitää olla sitä koskevien terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Vaatimukset täyttyvät, jos hengityksensuojain on suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Valmistaja vastaa hengityksensuojaimen vaatimustenmukaisuudesta. Jos joku muu kuin tuotteen tosiasiallinen valmistaja myy henkilönsuojainta omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään, häntä koskevat valmistajan velvollisuudet. Tällöin yrityksen pitää hakea henkilönsuojaimelle rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus yhdessä tuotteen alkuperäisen valmistajan kanssa.

Hengityksensuojainten vaatimukset

Suomessa myytävillä hengityksensuojaimilla on oltava:

  • EU-tyyppitarkastustodistus (tyyppitarkastusmenettelystä kerrotaan tarkemmin Tukesin verkkosivuilla ja henkilönsuojainasetuksessa)
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi (malli henkilönsuojainasetuksen liitteessä IX)
  • käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi
  • suojaimessa CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
  • suojaimessa valmistajan ja suojaimen tunniste.
  • valmistajan laatimat tekniset asiakirjat (lisätietoja henkilönsuojainasetuksen liitteessä III). Valmistaja laatii tekniset asiakirjat tyyppitarkastusta varten.

Jos ostat hengityksensuojainta

Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen kautta, eikä tartuntaa voi täysin ehkäistä hengityksensuojaimella. Jos kuitenkin hankit hengityksensuojaimen, varmistu, että:

  • se on käyttötarkoitukseen sopiva ja tiivistyy kasvoillesi
  • hengityksensuojaimessa on CE-merkintä, jonka perässä on nelinumeroinen luku
  • hengityksensuojaimen mukana on käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätietoja:

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet:

Asta Koivisto, Tukes, puh. 029 5052 187, [email protected] (23.3.2020 alkaen)

Pipsa Korkolainen, Tukes, puh. 029 5052 125, [email protected] (16.–20.3.2020)

Ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet

Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, [email protected]

Tapani Vänni, STM, puh. 029 5163 219, [email protected]

Linkit:

Henkilönsuojaimet Tukesin verkkosivuilla

Työterveyslaitoksen verkkosivu: Miten ehkäiset koronavirustartuntaa? Tarvitsetko suu-nenäsuojusta tai hengityksensuojainta?

Päivitetty 1.4. klo 9.45: lisätty tieto, että hengityksensuojaimet ovat luokan III suojaimia.

 
Sivun alkuun