Hur gör man upplevelsen till en säker njutning – myndigheten som ansvarar för säkerheten hos konsumenttjänsterna berättar

Tukes
22.4.2016 13.15
Tiedote

 

Helst övervakning med fötterna på jorden. Janne Niemelä som är ny gruppchef för övervakningen av säkerheten hos konsumenttjänsterna trivs inte i nöjesparksattraktioner som är värre än berg-och-dal-bana, eftersom hans huvud inte tål snabba varv och knyck. Janne verkar avvika från den grupp som konsumenttjänsterna alltmer vill locka till sig.

– På fritiden vill man ha upplevelser, känna faran inom trygghetens ramar. Tjänsteleverantörerna måste hela tiden hitta på någonting nytt, som intresserar kunderna. Konsumenttjänstsektorn rör sig snabbt, vilket visar sig även i tjänsterna som erbjuds till barn. Med vilket tempo kommer till exempel nya lekredskap till lekplatsen.  Att hänga med i utvecklingen och reagera snabbt när det behövs är en utmaning för våra myndigheter, berättar Jannes kollega Kaarina Kärnä som är överinspektör på Tukes, om kunderna som köper konsumenttjänster och om utmaningarna i branschen.

Den senaste tiden har tjänster relaterade till olika nya skönhetsbehandlingar varit på tapeten, till exempel om en grupp unga tjejer som tar injektioner runt munnen under ett läpp-party. Även evenemang för allmänheten, som räknas in i konsumenttjänsterna, fick negativ publicitet i Alahärmä förra sommaren när ett monstertruckhjul flög in i publiken och skadade sju personer. När någonting händer är den första frågan vanligen - vem bär ansvaret.

– Många tjänster i ett myndighetsfält hamnar ofta i gränslandet till en annan myndighet och då måste vi snabbt kunna reda ut vem som ansvarar för vad och hur ärendet ska skötas i ett samarbete. När det gäller säkerheten vid publikevenemang är det ungefär likadant: när myndighetsövervakningen av ett evenemang är uppdelad på flera myndigheter och arrangören ansvar regleras i flera olika förordningar, måste upprätthållandet av säkerheten ändå vara enkelt ur tjänsteleverantörernas synvinkel. Det innebär att myndigheterna måste erbjuda enkla och lättanvända verktyg för att förbättra och upprätthålla säkerheten. Till sist och syvende är det ändå tjänsteleverantören som har ansvaret för säkerheten, berättar Janne Niemelä.

Enligt honom har olyckan i Alahärmä lärt oss att vi behöver ett fungerande regelverk som fastställer säkerhetsavstånden vid motorevenemang, och myndighetssamarbetet.

Den nationella övervakningen till nytta när tjänster utförs i kedjor

I Finland har konsumenttjänster sedan lång tid börjat omvandlas till stora, nationella kedjor. Exempelvis ingår de populära gymmen ofta i stora nationella kedjor. Detsamma har hänt med inomhuslekplatser, även många shower och föreställningar som klassas som konsumenttjänster är ofta nationella turnéer. I och med att konsumenttjänsterna förstatligas kan vi även kan få grepp om kedjornas verksamhet och säkerhetsstyrningen på nationell nivå. Vid utvecklingen av säkerhetsstyrningen vill Janne Niemelä vara ett särskilt stöd för konsumenttjänstleverantörerna.

– Målet med tjänsteleverantörernas säkerhetsstyrning är att varje anställd ska förstå säkerhetens betydelse. Säkerheten angår oss alla och var och en, från Vd till biljettförsäljare, ska ansvara för säkerheten på den egna tomten. I större företag är det ledningen och i mindre företag är det ägaren som fastställer vad säkerheten betyder i den verksamheten, vad målet är och hur den löpande uppföljningen och förbättringen ska ske, säger Niemelä.

Enligt lagen krävs det att konsumenttjänsterna upprättar ett säkerhetsdokument för tjänsten. I dokumentet ska anges hur faror i anslutning till tjänsten ska identifieras, hur de identifierade farorna ska hanteras, hur de köpande kunderna ska informeras om riskerna och hur de ska hanteras. Utöver upprättandet av ett säkerhetsdokument vill Niemelä även poängtera mätningar av säkerhetsnivån och utvecklingen av säkerhetstänket.

– Målsättningen är att vi framöver ska kunna erbjuda olika verktyg för identifiering av konsumenttjänsternas faror och erbjuda elektroniska verktyg för egenkontroll av säkerhetsnivån. Skapandet av verktygen är också lättare nu när de kan produceras nationell för hela Finlands behov, t.ex. i samarbete med föreningar och andra organisationer. Tukes vill även uppmuntra aktörerna inom tjänstesektorn till att utveckla sina egna verktyg och säkerheten inom sektorn. Ett bra exempel på det är Lapin matkailus säkerhetsverktyg på webbsidan, avslutar Niemelä.

 

FAKTA:

Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning till Tukes 1.5.2016

  • Övervakningen av konsumenttjänsterna flyttas till Säkerhets- och kemikalieverket i början av maj. Ansvaret för konsumenttjänsternas säkerhet låg tidigare hos kommunerna, under Tukes ledning.

  • De konsumenttjänster som Tukes kommer att övervaka är bland annat nöjesparker, skidsportcentrum, simhallar, publikevenemang och olika programtjänster som skootersafari och äventyrsbanor …

  • Övervakningen kommer framöver att göras av Tukes ca 15 experter. Ungefär hälften av dem börjar arbetet i maj 2016, resten rekryteras under hösten 2016 och våren 2017.

  • Målsättningen är att i inledningsfasen fokusera på förbättring av konsumenttjänstleverantörernas säkerhetsstyrning. Syftet är även att framöver erbjuda fler elektroniska verktyg än idag, med vars hjälp företagen kan testa och underhålla säkerhetsnivån i tjänsterna som de erbjuder.

  • Konsumenttjänsterna övervakas av personalen i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.


 

Kaarina och Janne övervakar konsumenttjänsterna framöver

Diplomingenjör Janne Niemelä leder gruppen som övervakar säkerheten hos konsumenttjänsterna. Janne har tidigare arbetat vid Tukes övervakning av säkerheten relaterad till konsumentprodukter.

”På konsumentproduktsidan är den finländska importören bunden till exempelvis kinesiska tillverkare i frågor gällande säkerheten, medan en tjänsteleverantör som bara är verksam i Finland kan bygga upp sin säkerhet själv. Arbetet som ledare för övervakningen av konsumenttjänster är mycket intressant, eftersom man redan med små medel kan göra stora förbättringar av säkerheten på tjänstesidan.”


 

Kaarina Kärnä är magister i jord- och skogsbruksvetenskap och har sedan 2005 ansvarat för ledningen av kommunernas övervakning av konsumenttjänster, vid Tukes de senaste sex åren.

”Under min ledning av övervakningen har jag märkt att arbetet har utförts av en grupp mycket kompetenta personer. Ett lyckat övervakningsbesök kräver social kompetens, god uppmärksamhet för miljön och förmågan att ställa rätt typ av frågor. Inför en konsumenttjänstleverantör måste man vara beslutsam men samtidigt vänlig och kunna motivera sina egna argument. Jag hoppas att vi lyckas rekrytera den typen av personer till vårt övervakningsteam och att vi är lättillgängliga även om övervakningen nu sker nationellt.”


   

Text: Heta Kylmämaa

Bild: Paula Kuusio