Ilmoita verkkolomakkeella REACHin luvanvaraisen aineen käytöstä

Tukes
1.10.2015 10.32
Tiedote

 

Jos käytät ainetta saman toimitusketjun aiemmalle toimijalle kyseistä käyttöä varten myönnetyn luvan perusteella, sinun tulee ilmoittaa käyttösi Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Tätä varten on nyt ECHAn sivuilla verkkolomake.

REACH-asetuksen mukaan asetuksen liitteessä XIV lueteltujen aineiden käyttöön tarvitaan lupa. Lupa tarvitaan myös aineen toimittamiseen luvanvaraiseen käyttöön. Lupaa voi hakea aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Jatkokäyttäjä voi käyttää ainetta saman toimitusketjun aiemmalle toimijalle kyseistä käyttöä varten myönnetyn luvan perusteella, jos käyttö tapahtuu luvan ehtojen mukaisesti. Tällöin käytöstä on ilmoitettava ECHAlle.

Ilmoitusvelvollisuus on ajankohtainen kun lupapäätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jatkokäyttäjien on ilmoitettava käytöstä kolmen kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta. Ilmoituksessa annetaan mm. yrityksen yhteystiedot sekä toimitusketjun aiemmalle toimijalle myönnetyn luvan lupanumero.

Jatkokäyttäjien tulee noudattaa luvan ehtoja käyttäessään luvanvaraista ainetta. Toimittaja on kuvannut käyttöolosuhteet käyttöturvallisuustiedotteessa. Lupanumero löytyy sekä käyttöturvallisuustiedotteesta että aineen tai seoksen etikettimerkinnöistä.

Lisätietoa

ECHAn tiedote 16.9.2015
Luvanvaraiset aineet
Komission lupapäätökset
Jatkokäyttäjän ilmoitus