Valikko

Kaasu- ja öljylämmityslaitteistoliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet menettävät toimintalupansa ilman uutta ilmoitusta Tukesille

Tukes 10.12.2012 8.46
Tiedote

                                                                       Kaasuasennusliikkeet                                                                        Öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet                                                                        Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet                                                                        Pelastuslaitokset Kaikkien maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistoja asentavien ja huoltavien sekä maanalaisia öljysäiliöitä tarkastavien liikkeiden on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ilmoitus toimintansa jatkamisesta 31.12.2013 mennessä. Jos yritys ei tee ilmoitusta, se menettää toimintaoikeutensa. Toimintailmoituksen tekeminen liittyy uuteen valtioneuvoston asetukseen 558/2012, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta.

Toiminnan jatkoilmoituksen voi täyttää Tukesin verkkosivuilla ja palauttaa Tukesiin tarvittavine liitteineen joko sähköpostitse tai postitse.   

Ennen uuden asetuksen voimaantuloa Tukesin rekistereihin rekisteröidyt kaasu- tai öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet voivat jatkaa toimintaansa 31.12.2013 saakka siinä laajuudessa, johon hyväksyntä on saatu.

Uudet hyväksyttyjen liikkeiden pätevyysluokat ja -alueet

Asetuksessa 558/2012 annetaan pätevyysluokat ja -alueet sekä vaatimukset hyväksytyn liikkeen vastuuhenkilölle. Liikkeen toimintaoikeus määräytyy vastuuhenkilön pätevyysluokan mukaan.

Pätevyysluokat asennus- ja huoltotoiminnassa ovat A, C ja P. Luokat jaotellaan kaasu- ja öljypätevyyksiin. Luokka T koskee öljysäiliöiden tarkastuksia. Toiminnan jatkoilmoituksen tehneiden liikkeiden uudet P- ja C luokkien pätevyysalueet laajenevat, jonka jälkeen ne saavat tehdä asennuksia, huoltoja ja tarkastuksia uuden asetuksen pätevyysluokan mukaisella laajuudella.

Nykyisiä pätevyysluokkia vastaavat uudet pätevyysluokat:

Liikkeen toiminta-ala

Vanha pätevyysluokka

Uusi pätevyysluokka

Kaasuasennusliike

A (laaja)

Akaasu
Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

 

C (rajoitettu)

Ckaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

 

P (pienasennukset)

Pkaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu

Öljylämmityslaitteistojen asennusliike

Y (yleispätevyys)

Aöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt 

 

K (kevytöljypätevyys)

Cöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW 

   

Pöljy

Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Öljysäiliöiden tarkastusliike

Määräaikaistarkastustoiminta

T

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus

Jatkoilmoitusten rekisteröinti

Tukes lähettää jatkoilmoituksen tehneille päätöksen ja rekisteröi toiminnanharjoittajat hyväksyttyjen liikkeiden rekisteriin. Samassa rekisterissä ovat tiedot myös sähköurakoitsijoista, kylmälaiteliikkeistä ja pelastustoimen asennusliikkeistä. Rekisteristä voi hakea tietoja toiminnanharjoittajan, vastuuhenkilön, kunnan tai pätevyysalueen perusteella. Hakutuloksessa näkyvät myös liikkeen kaikki muutkin toimintaoikeudet. Jatkoilmoituksen rekisteröintimaksu on 59 euroa.

Tukes ei enää 1.1.2013 alkaen päivitä verkkosivuillaan olevia vanhoja excel-taulukkomuodossa olevia kaasu-, öljylämmityslaitteisto- ja tarkastusliikerekistereitä. Rekisterit poistetaan verkkosivuilta asetuksen siirtymäajan päätyttyä vuoden 2013 lopussa.

Linkki asetukseen

Lisätietoja:

tekninen asiantuntija Merja Rajamäki, p. 029 5052 518,

[email protected]kes.fi