Kaasugrillien merkinnöissä edelleen puutteita

Tukes
4.5.2012 9.53
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut paljon puutteita markkinoilla myytävien kaasugrillien merkinnöissä. Valvontahavaintojen perusteella kaasugrilleistä puuttuu usein pakollisia merkintöjä tai varoituksia. Tilanne ei ole merkittävästi korjautunut, vaikka Tukes on huomauttanut puutteellisista merkinnöistä jo vuonna 2009 tehtyjen valvontakäyntien jälkeen.

Kaasugrilleissä osa merkinnöistä on pakollisia ja sisältyvät tyyppihyväksyntään. Merkinnät ovat yksi osoitus kuluttajalle, että grilli on tyyppihyväksytty. Jos kaasulaitteesta ei löydy merkintöjä, laite ei täytä tyyppihyväksynnän ehtoja ja on myös syytä epäillä laitteen turvallisuutta. Kaikkien Suomessa myytävien kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden on oltava tyyppihyväksyttyjä.

Kaasulaitteen tyyppihyväksynnän kuluttaja voi tarkastaa laitteessa olevasta CE-merkinnästä. CE-merkinnän yhteydessä tulee olla nelinumeroinen luku, joka on tyyppihyväksynnän antaneen laitoksen tunnus. Lisäksi merkinnässä kuuluu olla CE-merkin kiinnittämisvuosi.

CE-merkki ei kuitenkaan yksin ole riittävä tae siitä, että laite vastaa tyyppihyväksyttyä tuotetta. Tyyppihyväksytyissä grilleissä tulee olla käyttäjän luettavissa, näkyvässä paikassa ja pysyvästi kirjoitettuna seuraavat merkinnät suomen ja ruotsin kielellä:

  • valmistajan nimi tai tunnus
  • laiteen nimi, tyyppi ja malli
  • laitteen teho ja kulutus (kokonaisteho kW ja g/h)
  • laiteluokka: Suomessa I3 B/P
  • käyttöpaine: Suomessa 30 mbar

Lisäksi laitteessa tulee olla suomeksi ja ruotsiksi seuraavat varoitustekstit näkyvässä paikassa, kestävästi kirjoitettuna ja käyttäjän luettavissa laitetta käytettäessä:

  • "Vain ulkokäyttöön"
  • "Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä"
  • "Varoitus: laitteen osat voivat olla hyvin kuumia. Pienten lasten pääsy laitteelle estettävä"

Laitteen mukana tulee olla myös asennus-, säätö-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Ohjeissa on oltava edellä mainittujen asioiden lisäksi laitteen asennuksen, turvallisen käytön ja kunnossapidon kannalta tarpeelliset tiedot, erityisesti mahdolliset käyttörajoitukset.

Laitteen maahantuojan tai valmistajan on saatava tyyppihyväksyntä ennen kuin laite voidaan asettaa myytäväksi. Valmistaja tai maahantuoja vastaa siitä, että myytävänä oleva laite on tyyppihyväksynnän mukainen ja turvallinen käyttää. Maahantuojan on omalta osaltaan varmistettava, että Suomen markkinoille tuotu laite on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Tämä selviää laitteen teknisistä tiedoista, laiteluokasta I3B/P ja käyttöpaineesta 30 mbar.

Lisätietoja :

turvallisuusinsinööri Merja Rajamäki, p. 010 6052 518

sähköposti: [email protected]